Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

 • Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet eller et nordisk universitet
 • Arkitektur fra Det Kongelige Danske Kunstakademi
 • Arkitektur fra Arkitektskolen Aarhus
 • Teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i arkitektur og urbant design) fra Aalborg Universitet
 • Skov- og landskabsingeniør fra Københavns Universitet (professionsbachelor)
 • Have- og parkingeniør fra Erhvervsakademi Sjælland (professionsbachelor)

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Derudover anbefales ansøgere at indsende en elektronisk portefølje med designprojekter eller -kunstværker på 15 sider, hvori ansøgeren demonstrerer egenskaber indenfor design ved hjælp af IT-programmer som Adobe, CAD og/eller 3D-programmer, da det er et vigtigt kriterie i prioritiseringen af ansøgere.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bacheloruddannelse fra Københavns universitet eller andre danske, nordiske eller internationale universiteter kan blive optaget, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende:

 • Design: Minimum 60 ECTS-point fra designkurser svarende til SCIENCE-kurserne:
  • Plan og design
  • Håndværk og æstetik
  • Designmetoder og IT-redskaber
  • Byplan – strategi og projekt
  • Planter og teknologi

 • Økologi: Minimum 15 ECTS indenfor økologi, såsom:
  • Naturgrundlaget 1
  • Økologi, Have- og landskabsplanters botanik
  • Planter og teknologi
  • Plantedesign

 • Videnskabsteori
  (Landskabsarkitektur og bydesign trækker på – ud over en erfaringsbaseret viden – bidrag fra fra en række tilgange, der spænder fra naturvidenskab over samfundsvidenskab til humaniora.
  Med udgangspunkt i designbegrebet og dets historie fokuseres på, hvad der er relevant viden for fagområdet, hvordan ny viden skabes ud fra natur-, samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange samt anvendt kunstnerisk praksis). Der kræves derfor minimum 7,5 ECTS indenfor videnskabelige kurser såsom:

  • Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesign (Philosophy of Science - Landscape Architecture and Urban Design)
  • Projektværksted i landskabs- og bystudier (Project Writing Studio – Topics in Landscape and Urban Studies)
  • Landskabsarkitekturens historie, nutid og fremtid (Landscape Architecture History)

Derudover anbefales ansøgere at indsende en elektronisk portefølje med designprojekter eller -kunstværker på 15 sider, hvori ansøgeren demonstrerer egenskaber indenfor design ved hjælp af IT-programmer som Adobe, CAD og/eller 3D-programmer, da det er et vigtigt kriterie i prioritiseringen af ansøgere.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.