Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal ECTS opnået i kurser indenfor området have- og parkingeniør.
  • Antal ECTS opnået i kurser indenfor design.
  • Antal ECTS opnået i kurser indenfor økologi.
  • Kvaliteten af en eventuel indgivet portefølje fra en bacheloruddannelse (samling af designværker og planlægningsprojekter, der afspejler erfaring, viden, evner samt kompetencer).
  • En individuel vurdering af relevansen af ansøgerens adgangsgivende bacheloruddannelse set i forhold til kandidatuddannelsen i Landskabsarkitektur.
  • En individuel vurdering af ansøgerens karaktergennemsnit for bachelorgraden. Hvis forskellige karaktersystemer gør en sammenligning umulig vil ansøgere blive prioriteret på baggrund af en individuel evaluering af optagelsesudvalget.