Ansøgning og optagelse

ucph studerende

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

ER DU STATSBORGER I DK, EU, EØS ELLER SCHWEIZ?
ER DU STATSBORGER I STORBRITANNIEN* ELLER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

* For ansøgere fra Storbritannien: ansøgningsfristen for at søge om optagelse er den 1. marts.  Læs mere her

Prioritering af ansøgere

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. retskravsbachelorer
  2. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier (oplistet nedenunder i prioriteret rækkefølge):

  • Relevansen og kvaliteten af den indsendte portfolio fra en bachelorgrad (en samling af designarbejde og projektplanlægning som repræsenterer erfaring, kendskab, færdigheder og kompetencer).
  • Antallet af opnåede ECTS point indenfor by- og landskabsdesign kurser, generelle design kurser, økologi kurser og kurser indenfor videnskabsteori.
  • En individuel vurdering af bacheloruddannelsens relevans og gennemsnit opnået i løbet af bacheloruddannelsen.