Faglig profil og job

På uddannelsen i landskabsarkitektur lærer du om planlægning og forvaltning af byer og landskaber. Du arbejder med design af alt fra lokale strandparker, havneomdannelser og grønne byområder til de helt store linjer i landskabet.

Du får indsigt i vilkårene for byernes og regionernes udvikling og struktur, og du lærer at planlægge, formgive og forvalte parker og grønne områder. Du arbejder analytisk og kreativt for at skabe enestående arkitektur og helstøbte løsninger for by og land, hvor æstetik, funktionalitet og bæredygtighed går hånd i hånd.

På uddannelsen har du kontakt til virkeligheden, da du kommer til at beskæftige dig med de udfordringer, der også er vigtige uden for universitetets mure. 

Ud over de mange muligheder uddannelsen giver for at rejse ud, er der et veletableret samarbejde mellem studerende og arbejdsliv ved fx praktikophold eller projektsamarbejde. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Som kandidat i Landscape Architecture vil du desuden blandt andet kunne:

  • Foreslå hypoteser og analysere, programmere og planlægge udviklingen af grønne områder
  • Evaluere kvaliteten af landskabsarkitektprojekter – både dine egne og andres
  • Se og tænke rummeligt, socialt og kunstnerisk i en række sammenhænge

Jobmuligheder

Som landskabsarkitekt vil du typisk finde arbejde på en privat tegnestue, i den offentlige sektor eller i egen virksomhed.

  • På en privat tegnestue kan du fx arbejde med at udvikle konkrete planer for nye byrum og -områder, havneomdannelser mm. 
  • I den offentlige sektor kan du fx arbejde som naturforvalter, stadsgartner eller som byplanlægger, der står for udvikling af parker og grønne områder.
  • Som landskabsarkitekt med egen virksomhed kan du udføre udviklings-, design- og forvaltningsopgaver for privatpersoner, virksomheder og myndigheder.
  • Endelig er der en del landskabsarkitekter, der arbejder med formidling, forskning og undervisning.