Fra urban farming til projekter om forstæderne 

Martin Hedevang Andersen har netop afsluttet første år på kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur og i fuld gang med at specialisere sig i bydesign, da vi møder ham.  Martin Hedevang Andersen

Hvordan var dit uddannelsesforløb, inden du begyndte på kandidatuddannelsen? 

Jeg var fire år om at blive bachelor. Det skyldes at jeg først læste geografi og derefter måtte tage en del af bachelor-kurserne i landskabsarkitektur for at kvalificere mig til at blive optaget på kandidatstudiet. Men det er heldigvis gået godt, og nu er jeg i fuld gang med at blive kandidat i landskabsarkitektur med speciale i bydesign. 

Hvorfor valgte du Københavns Universitet?

Det gjorde jeg, fordi universitetet tilbød en uddannelse i geografi med en samfundsfaglig vinkel – i modsætning til på Århus Universitet, hvor undervisningen er mere naturvidenskabelig. Men derudover trak det også, at alle vennerne bor her i Københavns-området, og at en del af dem begyndte på universitetet samtidig med mig. Dertil kommer, at min familie bor her, og at jeg var meget involveret i at være tennistræner. Sidst men ikke mindst, så havde Københavns Universitet et godt ry. 

Hvordan er første år af kandidatuddannelsen forløbet? 

Mit første halvår gik med at tage de obligatoriske fag, man skal have. Det var nu ganske spændende, og projekterne varierede fra urban farming i Jægersborggade til komplekse diskussioner om forstadslivet. På mit andet semester tog jeg bl.a. et kursus på antropologi, hvor naturens rolle blev diskuteret. Sideløbende har jeg brugt en masse tid på at sikre mig et af de attraktive udvekslingsprogrammer, som Københavns Universitet udbyder. Det har udmøntet sig i en rejse til University of Idaho i USA. 

Er du glad for studiet? 

Jeg er glad for at være her og glad for universitetets fleksibilitet. Der er mulighed for hele tiden at tone uddannelsen, så jeg har kunnet beskæftige mig med det, der interesserer mig mest. I begyndelsen var det bæredygtighed, der optog mig mest, nu er det også de brede tanker: at få styr på de økonomiske aspekter og de sociale vilkår. En mere realistisk tilgang til studiet. 

Har det været anderledes at gå på universitetet end forventet?  

Ja, helt klart. Man tror, man skal fortsætte i en klasse, men alle går jo i forskellig retning allerede indenfor det 1. år. Man skal vænne sig til, at gymnasieformen ikke findes. Det, der er lidt svært på Københavns Universitet, er situationen for de internationale studerende. Det er spændende, at der er så mange fremmede nationaliteter på uddannelserne, men man skal være god til at åbne sig for dem og tale med dem. Det har jeg forsøgt at gøre, og nu er jeg blevet kontaktperson for de internationale studerende i Foreningen for Landskabsarkitektur og Bydesign Studerende. 

Var skiftet til universitetet hårdt? 

Ikke hårdere end jeg havde forventet, men jeg havde også forventet, at det ville være hårdt. Der er en helt særlig stemning på SCIENCE, for alle vil gerne lære hinanden at kende på tværs af fagene. Der er fælles fredagsbar og mange andre aktiviteter, der går på tværs. Det er heller ikke svært at starte her.  Blandt andet rusturene er med til, at man hurtigt får et stort socialt netværk. Hvis man vil, er man med. Man skal nærmest sige nej tak for at slippe. 

Hvordan var skiftet fra bachelor- til kandidatstudiet? 

På kandidatstudiet skærper man helt klart sin argumentation. Nu skal man have styr på, hvad man laver, hvor man placerer pladser og torve ift. hinanden, hvorfor man vælger at plante lyserøde træer foran grønne buske. Den viden, man har fået på bacheloren, skal sidde på rygraden – ellers bliver det svært. Man skal fx lære 200 forskellige slags træer at kende, ja, på nogle specialer er det endda 400 træer. 
Martin hedegaard Andersen

Hvordan har du klaret dig boligmæssigt?

Jeg bor på et kollegie med fuld pension, hvor jeg betaler 4350 kr. Det var ikke svært at finde noget at bo i, men jeg synes alligevel, jeg har været heldig. 

Har du måttet arbejde ved siden af studiet?

Ja, jeg har et studiejob som arkitekturguide for Dansk Arkitekturcenter. Her viser jeg turister såvel som Københavnere rundt i nye og gamle byområder og fortæller dem historier om arkitekturen og tankerne bag bygningerne. Jeg har fundet plads til at arbejde 10 til 15 timer om ugen uden at det går for meget ud over studiet. Lønnen er meget varierende, men det giver et godt tilskud til SU så jeg ikke behøver at leve på en sten.

Hvad vil du gerne arbejde med, når du bliver færdig?  

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med byens udformning og design. Arbejde med hvordan man kan gøre byerne gode for alle. Gerne som konsulent eller på en tegnestue. Men mulighederne er mange. Man kan også blive iværksætter, arbejde med formidling eller undervise. 

Har du en afsluttende bemærkning? 

Jeg vil klart anbefale studiet til andre. Og til dem, der går i gang med det, vil jeg sige, at netværk er altafgørende. Netværk er med til at øge kvaliteten af både det faglige og det sociale under studiet. Og når du er færdig og skal ud og have et arbejde, bliver netværket guld værd.