Undervisning og opbygning

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Du bruger tid ved både tegnebordet og computeren og på at bygge modeller af detaljer, byer, byrum og landskaber. Du indgår i et kreativt miljø og udvikler dine projekter på tegnesalen sammen med dine medstuderende.

Der er desuden et veletableret samarbejde mellem studerende og arbejdsliv, som giver dig gode muligheder for fx at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med eksempelvis tegnestuer, virksomheder eller organisationer. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Hele kandidatuddannelsen er engelsksproget, og der er gode muligheder for fx studieophold i udlandet. SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har også en samarbejdsaftale med arkitektskolerne i København og Århus, som du kan benytte dig af.

Opbygning

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur består af 1-2 obligatoriske kurser, en række begrænset valgfrie og valgfrie kurser samt et speciale. Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige specialiseringer:

Specialiseringerne betyder, at du fordyber dig i emner, der har din særlige interesse. Det kan være bæredygtige byer og byøkologi, formgivning af haver og parker eller politik og landskabsforvaltning. 

Speciale

Du slutter din kandidatuddannelse med at lave et speciale, der fylder, hvad der svarer til et 1/2 eller 3/4 års studium.
 
Specialet kan bestå i et planforslag til et konkret område, eller det kan være en undersøgelse af et fagligt problemområde, som du behandler i videnskabelig sammenhæng.
 
Eksempler på specialer og temaprojekter:

  • Forslag til byudvikling i Nordhavnen
  • Liv på byens tage – ideer til offentlige taghaver
  • Helhedsplan og projektforslag for industrigrund i Fredericia
  • Landskabsplan for nyt boligområde i Jægerspris
  • Parkpolitik i børnehøjde med Esbjerg som case
  • Helhedsplan for havneområder i Aalborg
  • De grønne kiler i København – rekreation, natur, produktion
  • Plan for genopretning af Harrestrup Å
  • Havedesign med fokus på behandling af stressramte
  • Kirkegården som kulturelt fænomen