Specialisering i Landscape Design

På specialiseringen i Landscape Design arbejder du dels med analyser og konkrete landskabsprojekter, og dels lærer du om teorier og metoder inden for landskabsarkitektur og landskabsplanlægning.

Uddannelsesforløbet kan forløbe på to måder, afhængig af hvor stort et speciale du vælger at skrive.

Uddannelsesforløb ved speciale på 30 ECTS-point:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theories and Methods in Landscape Architecture
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
2. år
Begrænset valgfrit kursus
Valgfrit kursus
Speciale
Begrænset valgfrit kursus
Valgfrit kursus

Uddannelsesforløb ved speciale på 45 ECTS-point:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theories and Methods in Landscape Architecture
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus
2. år
Valgfrit kursus
Speciale
Valgfrit kursus

 

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Skriver du speciale på 30 ECTS, skal du vælge mindst tre kurser fra nedenstående liste. Skriver du speciale på 45 ECTS, skal du vælge alle dine begrænset valgfrie kurser fra listen:

Skriver du speciale på 30 ECTS, kan du desuden vælge kurser svarende til 15 ECTS fra denne liste:

* Kun ét af disse kurser kan vælges.

Bemærk, at kurset "Temakursus IIB: Rurale landskaber - Forvaltning og Planlægning" også undervises på engelsk ("Thematic Course II: Rural Landscape - Management and Planning"). Du kan derfor kun vælge ét af disse kurser.