Specialisering i Landscape Design

På specialiseringen i Landscape Design arbejder du dels med analyser og konkrete landskabsprojekter, og dels lærer du om teorier og metoder inden for landskabsarkitektur og landskabsplanlægning.

Uddannelsesforløbet kan forløbe på to måder, afhængig af hvor stort et speciale du vælger at skrive.

Uddannelsesforløb ved speciale på 30 ECTS-point:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theories and Methods in Landscape Architecture Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Speciale
Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus

Uddannelsesforløb ved speciale på 45 ECTS-point:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theories and Methods in Landscape Architecture Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
2. år Valgfrit kursus Speciale
Valgfrit kursus

 

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold. OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden i foråret 2021.

Skriver du speciale på 30 ECTS, skal du vælge mindst tre kurser fra nedenstående liste. Skriver du speciale på 45 ECTS, skal du vælge alle dine begrænset valgfrie kurser fra listen:

Skriver du speciale på 30 ECTS, kan du desuden vælge kurser svarende til 15 ECTS fra denne liste:

* Kun ét af disse kurser kan vælges.

Bemærk, at kurset "Temakursus IIB: Rurale landskaber - Forvaltning og Planlægning" også undervises på engelsk ("Thematic Course II: Rural Landscape - Management and Planning"). Du kan derfor kun vælge ét af disse kurser.