Specialisering i Urban Design

På specialiseringen i Urban Design starter du med at følge to obligatoriske kurser. Derefter kan du følge begrænset valgfrie og valgfrie kurser i fx byøkologi, menneske og by, forvaltningsret, samfundsøkonomi og borgerinddragelse. Uddannelsen er engelsksproget.

Uddannelsesforløbet kan forløbe på to måder, afhængig af hvor stort et speciale du vælger at skrive.

Uddannelsesforløb ved speciale på 30 ECTS-point:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 60 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 30 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theories of Urban Design
Urban Ecosystems: Structure, Functions and Design
2. år Speciale

Uddannelsesforløb ved speciale på 45 ECTS-point:

Obligatoriske kurser: 15 ECTS
Begrænset valgfrie kurser: 45 ECTS – se kursusudbud nederst på siden
Valgfrie kurser: 15 ECTS
Speciale: 45 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Theories of Urban Design
Urban Ecosystems: Structure, Functions and Design
2. år Speciale

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Skriver du speciale på 30 ECTS, skal du vælge mindst tre kurser fra nedenstående liste. Skriver du speciale på 45 ECTS, skal du vælge alle dine begrænset valgfrie kurser fra listen:

Skriver du speciale på 30 ECTS, kan du desuden vælge kurser svarende til 15 ECTS fra denne liste:

Bemærk, at kurset "Temakursus IIB: Rurale landskaber - Forvaltning og Planlægning" også undervises på engelsk ("Thematic Course II: Rural Landscape - Management and Planning"). Du kan derfor kun vælge ét af disse kurser.