Studiemiljø

Undervisningen på latin foregår på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet, Amager. Her findes bl.a. et veludstyret fagbibliotek samt læsepladser, der er til rådighed for de studerende.

Saxo-Instituttet

Saxo-Instituttet omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne forhistorisk og klassisk arkæologi, europæisk etnologi, klassisk græsk, latin, græsk og latinsk middelalderfilologi samt historie. Instituttet tilbyder studie- og erhvervsvejledning, forskelligartede studiefaciliteter og et righoldigt bibliotek, der dækker alle de nævnte fagområder, og som dagligt betjener instituttets studerende og forskere.

Instituttet sætter et godt studiemiljø højt - både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et rart, videnbegærligt og vidensudvekslende sted at være. Og har man brug for råd eller vejledning, er studievejlederens dør (og e-mailadresse) altid åben.

Men et godt studiemiljø kommer ikke af sig selv. Som studerende er du del af en helhed, og du har muligheden for at sætte dit præg på omgivelserne ved eksempelvis at engagere dig i råd og udvalg.

På SAXO-Instituttet findes, udover biblioteket, en læsesal samt andre faciliteter for de studerende. Fagets og afdelingens studerende omgås på tværs af studier og årgange i et levende og intimt studiemiljø og har fælles café. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

I denne lille film produceret af studerende på SAXO-instituttet kan du få et indtryk af studiemiljøet i den studenterdrevne café HELGA.

Herudover er der masser af muligheder på fakultetet for både at benytte sig af de andre fags kurser og biblioteker samt at bruge grupperum, læsepladser, trådløst internet, it-lokaler, få en specialeplads eller kurser i hvordan du kommer fra studiet til dit første job.

PHTONTISTERIUM

Studenterforeningen PHRONTISTERIUM er omdrejningspunkt for de studerende på latin og klassisk græsk. PHRONTISTERIUM afholder månedlige faglige aftener (onsdage) og arrangerer også mere sociale sammenkomster som fx fredagshygge og fester. En gang om året (normalt i april) holder PHRONTISTERIUM et stort anlagt (og sædvanligvis velbesøgt) tværfagligt seminar. I de senere år har der yderligere været tradition for en årlig studietur.