Kandidat i latinsk middelalderfilologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i latinsk middelalderfilologi på Københavns Universitet

Kandidat i latinsk middelalderfilologi

BEMÆRK: Københavns Universitet har valgt ikke at optage studerende på kandidatuddannelsen i latinsk middelalderfilologi ved optaget i september 2018. Du vil i stedet kunne søge ind på kandidatuddannelsen i latin, hvor det bliver muligt at følge en specialiseing i latinsk middelalderfilologi.

Latinsk middelalderfilologi er studiet af latinsksproget kultur i perioden ca. 500-1500 e.Kr.

På kandidatuddannelsen i latinsk middelalderfilologi læser du tekster på middellatin og undersøger middelalderlige kulturfænomener gennem de skriftlige kilder. Du opnår en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af middellatin og en kulturel forståelse af latinske tekster og middelalderlige materielle levn. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.