Kandidat i Life Science Engineering and Informatics (uddannelsen tages i Kina)

Kandidatuddannelsen i Life Science Engineering and Informatics kombinerer felter som molekylærbiologi, biokemi og bioinformatik i arbejdet med store datasæt hentet fra de såkaldte omics-discipliner. Omics omfatter eksempelvis proteomics, transcriptomics, lipodomics og metabolomics. Proteomics er eksempelvis et samtidigt studie af (potentielt) alle udtrykte proteiner i et givent biologisk system. På uddannelsen kan man komme til at arbejde med teknikker som massespektrometri og next generation sekventering.

Omics-disciplinerne er centrale i uddannelsen og omhandler forskning i den post-genome biovidenskab, hvor data i offentligt tilgængelige databaser er afgørende for design af eksperimenter og fortolkning af de opnåede resultater. Det er en helhedsorienteret forskningstilgang, som kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Omics-tilgangen står dermed i kontrast til den traditionelle reduktionistiske metode, der anvendes i eksempelvis biokemi og molekylærbiologi, idet omics gennem en ”objektiv” undersøgelse søger at beskrive den komplette situation i de valgte biologiske systemer.

Uddannelsen er engelsksproget, tages i Kina og udløser en dobbelt kandidatgrad fra DTU og University of Chinese Academy of Sciences (UCAS).

Kandidatuddannelsen i Life Science Engineering and Informatics udbydes i et tæt samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet samt CAS (Chinese Academy of Sciences) og UCAS (University of Chinese Academy of Sciences) under det tværnationale samarbejde mellem Kina og Danmark, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC).