Faglig profil og job

På kandidatuddannelsen i lingvistik arbejder du videre med de centrale spørgsmål i lingvistikken, som du allerede har stiftet bekendtskab med på din bachelor - uanset om den også har været i lingvistik eller om den har været i indoeuropæisk eller et specifikt sprogfag. På kandidatniveau har du mulighed for at vælge én af to specialiseringer eller selv sammensætte din egen profil inden for et eller flere af de mange områder, hvor man anvender lingvistisk viden om sprog.

Uanset hvad du vælger at specialisere dig inden for, får du et dybdegående kendskab til de væsentligste faglige problemstillinger og teoretiske tilgange inden for sprogvidenskaben. Du opnår øvelse i at arbejde med fagets metoder og i at vælge den mest hensigtsmæssige tilgang til belysning af specifikke problemstillinger.

Mød færdige kandidater fra lingvistik

Ida arbejder meget direkte med lingvistik i sin hverdag på Det danske sprog- og litteraturselskab.

Eli arbejder som sprogspecialist hos et oversættelsesbureau. Hør om hendes vej ud i karrieren.

Mads underviser i lingvistik på Københavns Universitet. Hør om hans karriereplaner.

Specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Denne specialisering har et særligt fokus på variationsbredden i sprogs indholds- og udtryksstruktur, strukturens manifestation i sprogbrug, sproglige universalier, sprogforandring og dansk grammatik. Den lingvistiske viden om sprog bruges bl.a. i undersøgelser af, hvordan børn lærer at tale, hvordan vi producerer og forstår sætninger i tale- og skriftsprog, i udarbejdelsen af sprogpolitikker, ordbøger og grammatikker samt i fremmedsprogsundervisning.

Specialisering i indoeuropæisk

På denne specialisering arbejder du med udvalgte indoeuropæiske sprog. Indoeuropæisk er verdens mest udbredte sprogfamilie. Sprogfamilien omfatter alle europæiske sprog på nær finsk, baskisk, ungarsk og tyrkisk. Du får en forståelse af forholdene omkring det rekonstruerede indoeuropæiske grundsprog og den synkrone og diakrone analyse af flere indoeuropæiske sproggrene med udgangspunkt i international forskning og indsigt i teorierne vedrørende det indoeuropæiske hjemland, de indoeuropæiske migrationer og grænsefladerne mellem især sprog og arkæologi.

Du kan kun vælge specialiseringen i indoeuropæisk, hvis du har en bachelor med specialisering i indoeuropæisk samt græsk propædeutik. Læs mere under om uddannelsens opbygning.

Jobmuligheder

Mange studerende opnår allerede i løbet af studiet erhvervserfaring i form af oversættelsesjob, undervisning, særligt i dansk som andetsprog, eller anden form for formidling, hvilket giver et godt afsæt for jobsøgning efter endt uddannelse.

Lingvisters generelle viden om sprog og om sammenhængen mellem sprog og kultur samt evne til selvstændigt at behandle store datamængder og til at videreformidle såvel data som analyseresultater, gør dem attraktive for både akademiske og øvrige (private og offentlige) arbejdspladser. 

Udviklingen i informationsteknologien har betydet, at kandidater med en solid viden om sprog i dag efterspørges i mange nye sammenhænge. Kandidater i lingvistik kan med deres kombination af naturvidenskabelige og humanistiske kompetencer finde ansættelse fx inden for telekommunikation og ved udvikling af systemer til maskinoversættelse, intelligente søgesystemer, talegenkendelse og produktion af tale ud fra skrift.

Det er også muligt at komme til at arbejde med diagnosticering og behandling af taleproblemer og med undervisning i fremmedsprog. Herudover kan kandidater arbejde inden for forlagsbranchen med udgivelser af ordbøger og leksikon, hvor der kræves viden om sprogs struktur og funktion og evne til at danne sig et hurtigt overblik over komplekse sproglige sammenhænge.

Endelig er der en del kandidater der vælger en karriere i forskningsverdenen via en ph.d.-uddannelse – enten i Danmark eller i udlandet. Det kan fx være en ph.d. inden for indoeuropæisk, hvis man har denne specialisering, men på grund af uddannelsens mange muligheder for specialisering i enkeltsprog er det også oplagt at skrive ph.d.-afhandling inden for andre sprogfag eller inden for et kulturhistorisk emne.

Eksempler på arbejdspladser

  • Underviser ved sprogskole
  • Redaktør med ansvar for lydbøger, Lindhardt & Ringhoff
  • Redaktør, Museum Tusculanums Forlag
  • Fuldmægtig, Undervisningsministeriet

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.