Udlandsophold

På kandidatuddannelsen i lingvistik er der rig mulighed for at komme på udlandsophold i Europa eller i resten af verden.

På kandidatuddannelsen kan du læse op til 30 ECTS af uddannelsen uden for instituttet, f.eks. på et udlandsophold, så længe de kurser du tager udenfor instituttet, kan blive forhåndsgodkendt af dit fakultet.