Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester kan du søge ind på kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab. Din bachelor skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Adgangskravene er defineret i studieordningen.

Du kan ikke supplere din bacheloruddannelse for at leve op til adgangskravene. Optagelsesudvalget må kun kigge på din samlede bacheloruddannelse, når de skal vurdere dit adgangsgrundlag.

 

Du er garanteret en plads på uddannelsen, hvis du har nedenstående uddannelse og søger ind rettidigt:

Du kan vente op til tre år med at bruge retskravet.

Læs om hvordan du søger ind

 

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav til kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab:

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
  • Litteraturhistorie fra Aarhus Universitet
  • Litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet

NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen medmindre du har retskrav og søger rettidigt.

Læs om hvordan du søger ind

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan stadig søge om optagelse, hvis din bachelor ikke automatisk opfylder adgangskravene. Du tages i betragtning til optagelse, hvis det vurderes, at du har:

  • en humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for litteraturvidenskab, hvoraf mindst 30 ECTS skal være inden for komparativ litteraturhistorie på tværs af sprogområder, perioder og genrer. Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 1 (15 ECTS) og Den Moderne Litteraturs og Kulturs Historie 2 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet.
  • Hvis den studerende har en bachelorgrad i et sprogfag, skal mindst 15 ECTS af de 45 ECTS dække et andet sprogområde end det studerede sprog.

Læs om hvordan du søger ind.

 

Alle ansøgere uden retskrav skal dokumentere følgende sprogkrav:

  • Dansk A (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende danskkundskaber (fx Studieprøven).
  • Engelsk B på (dansk gymnasieniveau) eller tilsvarende engelskkundskaber.

Ansøgere med retskrav er fritaget for at dokumentere sprogkrav. Det betyder, at du ikke behøver at uploade dokumentation for sprogkrav, hvis du har retskrav til den ansøgte uddannelse.

Frist for dokumentation af sprogkrav

Hvis du ikke indsender dokumentation for sprogkrav sammen med din ansøgning, skal du indsende det senest:

  • 1. august (studiestart til september)
  • 1. januar (studiestart til februar)