Faglig profil og job

Faglig profil

Litteraturvidenskab er studiet af litteraturen. Det primære omdrejningspunkt er skønlitteraturen, men også andre former for tekstlig kommunikation og symbolproduktion som f.eks. reklame og informationsmateriale er genstand for undervisningen.

På kandidatuddannelsen tages der afsæt i bacheloruddannelsens undervisning i litteraturhistorie, litteraturanalyse og litteraturteori. Fagets teoretiske horisont er kulturvidenskabelig teori, herunder specifik litteraturteori, men også bredere sociologisk, lingvistisk, æstetisk, psykoanalytisk teori, som kan hjælpe til at undersøge hvad litteraturen er, gør og siger.

Jobmuligheder

Som kandidat i litteraturvidenskab kan du bl.a. arbejde som underviser på højskoler, ungdomsuddannelser og inden for voksenuddannelse. Du kan også finde beskæftigelse i medierne (bl.a. ved radio og tv, aviserne, ugebladene, teatrene), inden for reklame og marketing eller i kunstverdenen. Du kan arbejde som konsulent, informationsrådgiver, litteraturanmelder eller tekstforfatter. Du er desuden kvalificeret til at arbejde med offentlig forvaltning, i servicevirksomheder og i forlagsverdenen. Kendetegnende for kandidater fra litteraturvidenskab er, at de stort set alle producerer meget tekst i den ene eller anden form i deres job efter studiet.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra litteraturvidenskab bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

  • Dansk Arkitektur Center
  • Danmarks Radio
  • Weekendavisen 
  • Aschehougs Forlag/ Egmont
  • Sundhed.dk, Danske Regioner
  • Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune
  • Ballerup kommune
  • Kunstakademiets Arkitektskole
  • Alkoholpolitisk Landsråd

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.