Forskning på faget

Forskningen inden for litteraturvidenskab er tværnational og fordeler sig på de tre hoveddiscipliner:

Litteraturhistorie: Mht. litteraturhistoriske studier kan nævnes såvel indsatsen for at nyskrive den danske litteraturhistorie som indsatsen for at kortlægge konjunkturer i verdenslitteraturens udvikling. Hertil kan føjes studier i perioder som romantikken, i institutionelle rammer som censurlovgivning samt i kontekstuelle rammer som f.eks. argentinsk bykultur som ramme om litterær produktion.

Litteraturanalyse: Mht. litteraturanalyse kan nævnes studier i fremstillingsformer som den magiske realisme, i genrer som romanen, i temaer som anerkendelseskampen, hvortil kommer et antal større og mindre studier i forfatterskaber og enkeltværker.

Litteraturteori: Mht. litteraturteori kan nævnes studier i æstetisk teori som Diderots fysiologiske æstetik, i psykoanalytisk litteraturteori, i metaforteori. Til den litteraturvidenskabelige forskning føjer sig i stigende grad en interesse for formidlingen, herunder formidlingens genrer og de forlags- og mediemæssige rammer.