Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab har først og fremmest fokus på at uddanne de studerende i analyse af litteratur samt andre former for tekstuelle og kulturelle fænomener. Uddannelsens analytiske aspekt informeres og suppleres af teoretisk og historisk viden, der placerer litteraturen og påpeger dens relevans i en kultur- og idéhistorisk kontekst, og som sætter de studerende i stand til at indgå i principelle diskussioner af litteraturens rolle og funktion i samfundet. Endelig uddannes de studerende i at formidle deres erhvervede viden på kreative og hensigtsmæssige måder til forskellige publikummer, herunder både akademiske fagfæller, specifikke målgrupper og et bredere, ikke-akademisk offentlighed.

Kandidatuddannelsen varer to år og tager afsæt i de uddannelsesmæssige forudsætninger, der oparbejdes i løbet af tre års bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Opbygning

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb på kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab. Uddannelsen er bygget op af fagelementer og du kan tage op til 30 ECTS-point som kandidattilvalg på andre uddannelser end litteraturvidenskab i løbet af uddannelsen.

Nedenstående studieforløb tager udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september. 

Kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab

1. år 1. semester
2. semester
Analyseseminar (15 ECTS) Tekst/kontekst (15 ECTS)
Forskningsemne (15 ECTS)

Vælg mellem:

Litteratur og kulturanalytisk emne (15 ECTS)

eller
Projektorienteret forløb (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Kandidattilvalg (15 ECTS) 

Speciale (30 ECTS)

eller

Speciale med produkt (30 ECTS)

Kandidattilvalg (15 ECTS)