Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Litteraturvidenskab > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab har først og fremmest fokus på at uddanne de studerende i analyse af litteratur samt andre former for tekstuelle og kulturelle fænomener. Uddannelsens analytiske aspekt informeres og suppleres af teoretisk og historisk viden, der placerer litteraturen og påpeger dens relevans i en kultur- og idéhistorisk kontekst, og som sætter de studerende i stand til at indgå i principelle diskussioner af litteraturens rolle og funktion i samfundet. Endelig uddannes de studerende i at formidle deres erhvervede viden på kreative og hensigtsmæssige måder til forskellige publikummer, herunder både akademiske fagfæller, specifikke målgrupper og et bredere, ikke-akademisk offentlighed.

Kandidatuddannelsen varer to år og tager afsæt i de uddannelsesmæssige forudsætninger, der oparbejdes i løbet af tre års bacheloruddannelse i litteraturvidenskab.

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af syv moduler. De første tre semestre består af to moduler, mens det sidste modul er specialet, der udgør et helt semester i sig selv. 

Hvis du har taget et gymnasierettet tilvalg som en del af din bacheloruddannelse og ønsker at uddanne dig med sigte på at kunne varetage undervisning i dansk samt dit sidefag i gymnasieskolen, kan du tage kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab med gymnasierettet profil.

Kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Analyseseminar (15 ECTS) Modul 3: Tekst/kontekst (15 ECTS)
Modul 2: Frit emne A (15 ECTS) eller
kandidattilvalg (15 ECTS)*

Modul 4: Aktuel kulturforskning
(15 ECTS)

eller
kandidattilvalg (15 ECTS)*

2. år

3. semester 4. semester
Modul 5: Forskningsemne
(15 ECTS) 
Modul 7: Speciale (30 ECTS)

Modul 6A: Projektorienteret forløb (15 ECTS)
eller
Modul 6B: Litteraturfaglig formidling (15 ECTS)
eller
Modul 6C: Frit emne B (15 ECTS)
eller
Kandidattilvalg (15 ECTS)*


*Du kan tage op til 30 ECTS-point som kandidattilvalg på andre uddannelser end litteraturvidenskab i løbet af uddannelsen.

Ovenstående studieplan tager udgangspunkt i, at du starter på uddannelsen i september. Du kan finde alternative studieplaner, der tager udgangspunkt i studiestart til februar, samt studieplaner, der giver plads til et udvekslingsophold på tredje semester, i studieordningen.

Kandidatuddannelsen i litteraturvidenskab (gymnasiesidefag)

Hvis du vil undervise som gymnasielærer, skal du normalt have to gymnasiefag. Det betyder, at du på din kandidatuddannelse skal bruge 45 ECTS på dit andet gymnasiefag. Her ser du modellen for, hvordan kandidattilvalget i dit andet fag er placeret på kandidatuddannelsen.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 10a: Sprogteoretisk Emne (15 ECTS) - udbydes på første semester Kandidattilvalg (15 ECTS)
Kandidattilvalg (15 ECTS) Kandidattilvalg (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Modul 12a: Historisk emne inden

for nordisk litteratur (15 ECTS) - udbydes på tredje semester

Modul 17a: Speciale inden for nordisk litteratur (30 ECTS) - obligatorisk på fjerde semester
Modul 14: Samtidslitterært Emne (15 ECTS) - udbydes på tredje semester