Adgangskrav - Kandidat i matematik-økonomi – Københavns Universitet

Matematik-økonomi > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i matematik-økonomi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav.

  • Matematik-økonomi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik eller matematik fra Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

Ansøgere med en bachelorgrad inden for forsikringsmatematik, matematik, matematik-økonomi, økonomi, fysik, datalogi eller kemi fra Københavns Universitet eller andre danske eller internationale universiteter kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

  • kurser i matematisk analyse (22,5 ECTS)
  • kurser i lineær algebra (min. 7,5 ECTS)
  • kurser i mikroøkonomi (min. 15 ECTS)
  • kurser i makroøkonomi (min. 15 ECTS)
  • kurser i finansiering (min. 7,5 ECTS)
  • kurser i statistik på målteoretisk grundlag (min. 15 ECTS)
    (Svarende til Statistik 1 og Statistik 2. Bemærk at niveauet for kurserne er meget højt. Hvis du vil vide mere om faglige forudsætninger for kurserne, så kontakt studie- og karrierevejledningen i SCIENCE Studenterservice.)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du sprogkravet. Læs mere om sprogkravet her.