Faglig profil og job

Hvis du kan lide matematikkens talunivers og interesserer dig for den finansielle verdens transaktioner, skal du overveje at læse matematik-økonomi. Ikke mindst fordi der er brug for dig som matematik-økonom - både i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor, hvor stadig flere komplicerede opgaver venter på at blive løst af dig.

I forhold til andre økonomistudier lægger matematik-økonomiuddannelsen meget vægt på matematisk og statistisk teori og mindre vægt på fx samfundsbeskrivelse og økonomisk historie. Selvstændig interesse for matematik er derfor en vigtig forudsætning for at blive glad for studiet.

Jobmuligheder

Du har rigtig gode jobmuligheder med en kandidatgrad i matematik-økonomi. Mange matematik-økonomer arbejder i Danmark og i udlandet inden for finansiering med avanceret modeludvikling i banker og forsikringsvirksomheder. Andre arbejder i fx nationalbanker og offentlige institutioner, bl.a. som forskere på universiteter. Det nære samarbejde og forhold til økonomi afspejles også ved, at der blandt de økonomiske vismænd er matematik-økonomer.

Typiske ansættelsessteder for nyuddannede er i banker og andre finansielle virksomheder, offentlig administration og planlægning, konsulentfirmaer eller planlægningsafdelinger i større virksomheder og softwarevirksomheder, der er specialiseret indenfor økonomi og finansiering. En del fortsætter med ph.d.-studier i økonomi eller matematik-økonomi enten i Danmark eller i udlandet.