Adgangskrav - Kandidat i matematik – Københavns Universitet

Matematik > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i matematik.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav.

  • Matematik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
  • Matematik med studieretning i matematik fra Aarhus universitet
  • Naturvidenskab og it med specialisering og kandidatadgangsfagpakke i matematik fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik, matematik-økonomi eller statistik fra Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

  • kurser i algebra (min. 15 ECTS)
  • kurser i geometri og topologi (min. 15 ECTS)

Ansøgere med en bachelorgrad i datalogi, fysik, eller kemi fra Københavns Universitet eller andre danske eller internationale universiteter samt ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik, matematik eller matematik-økonomi fra andre danske eller internationale universiteter kan blive optaget hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende:

  • kurser i matematisk analyse (min. 30 ECTS)
  • kurser i lineær algebra og algebra (min. 22,5 ECTS)
  • kurser i geometri og topologi (min. 15 ECTS)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

  • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
  • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du sprogkravet. Læs mere om sprogkravet her.