Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Matematik > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme nuveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Ansøgning og optagelsestal

Antal pladser på uddannelsen: 175

Antal ansøgere i:

  • 2017: 104

Blev alle kvalificerede ansøgere tilbudt optagelse?

  • 2017: Ja
ER DU STATSBORGER I ET LAND UDEN FOR EU, EØS ELLER SCHWEIZ?

Prioritering af ansøgere

Der er plads til i alt 175 studerende pr. årgang på denne uddannelse.

Ansøgningskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad matematik fra Københavns Universitet, der ansøger om optagelse på kandidaten i direkte forlængelse af deres bachelorgrad (retskravsbachelor)
  2. Bachelorer i matematik
  3. Bachelorer i forsikringsmatematik, naturvidenskab og it eller matematik-økonomi fra Københavns Universitet
  4. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgend ekriterier:

  • Det totale antal ECTS-point opnået indenfor matematik