Faglig profil og job

Som matematiker skal du virke som bindeled og lære at beherske et abstrakt sprog, som bruges i utallige sammenhænge. Det betyder overordnet, at du som matematiker skal dykke ned i detaljerne og samtidig forstå de store sammenhænge.

Jobmuligheder

Med en kandidatgrad i matematik har du mange forskellige muligheder for at få spændende jobs, og der er ingen nævneværdig arbejdsløshed. De fleste af jobbene falder inden for én af de følgende kategorier:

Gymnasieskolerne. I løbet af din matematikuddannelse kan du vælge at bruge din valgfrihed til at få undervisningskompetence i både matematik og et andet fag. Derudover har du mulighed for at tage kurser i undervisningsrettet matematik eller didaktik. Der er stor mangel på matematiklærere i gymnasiet, så det er let at få et job der og der er også gode muligheder for at prøve undervisningskompetencerne af ved at tage årsvikariater som studiejob.

Private sektor. Du kan få ansættelse i private virksomheder, hvor du enten arbejder specifikt med at anvende matematik på specialiserede problemstillinger fx indenfor økonomi eller telekommunikation, eller fungerer som "problemknuser" i mere bred forstand. Rigtig mange firmaer bruger matematikere til softwareudvikling og risikostyring, hvor matematikere er eftertragtede for deres abstrakte og generelle kompetencer inden for problemløsning. De typiske brancher er energisektoren, banksektoren, forsikringssektoren og it-branchen.

Forskning. For at blive forsker skal du blive optaget på og gennemføre en ph.d.-uddannelse. Der er ph.d.-muligheder både i udlandet og på andre danske universiteter og så selvfølgelig her på Københavns Universitet. Du skal specialisere dig i løbet af din kandidat inden for den gren af matematikken, som du gerne vil lave ph.d. inden for – det kan for eksempel være operatoralgebra eller algebraisk topologi.

Du kan snakke med forskere inden for dit interesseområde, om hvilke kurser det er hensigtsmæssigt at tage og hvilke kurser, der understøtter det, du gerne vil lave. Der er derudover mulighed for at indgå i erhvervs-ph.d.-forløb, hvor du både har en vejleder i en virksomhed og på universitetet. Det kan give dig et tættere forhold til de mulige anvendelser af din forskning og rigtigt gode jobmuligheder efterfølgende.

Erhvervs-ph.d.er i matematik er oftest inden for statistik eller operationsanalyse (dvs. optimering).