Undervisning og opbygning - Kandidat i matematik – Københavns Universitet

Matematik > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Opbygning

Ud fra en bred vifte af begrænset valgfrie og valgfrie kurser kan du vælge det, der pirrer din nysgerrighed. Matematikken har mange discipliner: Algebra, analyse, geometri, topologi, mv. Læg hertil anvendelses-discipliner som matematisk fysik, sandsynlighedsregning og optimering, samt kulturelle discipliner som matematikhistorie og matematisk didaktik/pædagogik. Selvom du studerer disse discipliner hver for sig igennem din 2-årige kandidat-uddannelse, så er det slående, hvor tæt de hænger sammen, når man først kigger efter. Matematik er et hele, som man kan nærme sig på mange måder.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan også vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

Du afslutter uddannelsen med et speciale, hvor du fordyber dig i et af de temaer, du har indkredset i løbet af studiet. Ofte vil du skrive specialet i tilknytning til én af instituttets forskningsgrupper. På den måde kan du både trække på en vejleder og hele gruppens viden og engagement. Du kan også gå andre veje og søge mod noget helt nyt. I de seneste år har man pludselig fundet løsninger på dybe problemer med hundrede år eller mere på bagen (Poincarés formodning, Fermat sidste sætning). Og den begejstring, disse nye gennembrud medfører, har ført til mange spændende specialetemaer.

Mulige specialeemner kunne fx være:

  • Algebra og talteori
  • Geometerisk analyse og matematisk fysik
  • Ikke-kommutativ geometri
  • Topologi
  • Matematikkens didaktik

Specialiseringen Didaktik-Matematik

Hvis du er interesseret i, hvordan matematik formidles og læres på forskellige institutioner, kan du vælge specialiseringen Didaktik-Matematik. Læs mere her >>

Kandidatuddannelsen i matematik ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Advanced Vector Spaces
2. år Speciale

Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber uddannelsen således:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Advanced Vector Spaces
2. år Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge kurser svarende til mindst 22,5 ECTS fra nedenstående liste:

Dine resterende begrænset valgfrie kurser vælger du fra nedenstående liste: