Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i medicin og tekologi (civilingeniør) skal du opfylde adgangskravene.

En bacheloruddannelser i medicin og teknologi (civilingeniør) giver umiddelbart adgang til kandidatuddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør).

Ansøgere med en anden baggrund skal have opnået tilsvarende kompetencer og optages efter en individuel bedømmelse.

Ansøgning og optagelse foregår ved DTU (eksternt link).