Faglig profil og job

Profil

Kandidatuddannelsen i medicin og teknologi er en forskningsbaseret uddannelse, hvor du har gode muligheder for at sammensætte dit eget studieforløb. Du kan for eksempel specialisere dig i computeriserede beslutningsstøttesystemer, hvor en lang række diagnostiske informationer om en enkelt patient - måske langt flere end man umiddelbart kan overskue - kunne lede til en mere sikker diagnose.

Du kan også arbejde inden for kræftforskning, hvor man i dag med avanceret billeddannelse kan lokalisere kræftsvulster med svagt radioaktive sporstoffer, hvorefter man kan dosere den efterfølgende strålingsterapi til kun at ramme det syge væv. En tredje mulighed kunne dreje sig om biomaterialer, hvor der stilles en lang række krav til såkaldte implantater, som indopereres i patienten.

Uddannelsens fælleskurser består af patofysiologi, medikoteknisk produktudvikling samt kurser inden for statistik og planlægning og udførelse af kliniske forsøg. Herudover skal du vælge videregående kurser inden for områderne medikoteknisk instrumentering, signalanalyse, billeddannelse, strålingsfysik, biomekanik, biomaterialer og fysiologisk modellering. Kandidatspecialet laves ofte i samarbejde med en klinisk afdeling på et hospital eller i samarbejde med en medikoteknisk virksomhed.

Som civilingeniør i medicin og teknologi vil du - i kraft af dit indgående kendskab til matematik, naturvidenskab, medicin og teknologi - kunne analysere komplekse problemstillinger og udvikle rationelle og robuste løsninger med anvendelse af højteknologiske værktøjer.

Medikoteknik er et meget bredt område, som inkluderer instrumentering, signalanalyse, billedanalyse, mekanik, matematik, kemi og fysik foruden et grundigt kendskab til menneskets fysiologi, sygdomme og behandlingsformer. En vis specialisering er således nødvendig for at opnå en spidskompetence, der gør det muligt at løse komplekse problemstillinger.

For at sikre en faglig helhedsforståelse og en fælles grundidé i uddannelsen er en række obligatoriske fælleskompetencer også nødvendige. Kandidatuddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) indeholder derfor tre obligatoriske kurser, som udbydes parallelt med tre studielinier. Læs mere om uddannelsens opbygning.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den medikotekniske branche. I virksomheder kunne det være med produktudvikling og forskning, forsøgsplanlægning, salg, marketing mv.

På hospitaler kunne det være indenfor videreudvikling af målemetoder og apparatur, deltagelse i klinisk forskning, test og vedligehold af komplekse tekniske installationer, eller undervisning.

Læs om 5 færdiguddannede kandidaters specialer og karriereveje.