Færdiguddannede kandidater

Her kan du finde nogle eksempler på færdiguddannede kandidater i medicin og teknologi (civilingeniør) og læse, hvilke områder de har arbejdet med.

Mads Emil Matthiesen

Speciale: Cell Membrane Derived Nanoparticles with Tunable Functionalization

Mads har på Harvard Medical Schools hospital, Brigham & Women’s Hospital, arbejdet med nanometerstore biomaterialer for at kunne forbedre fremstillingen af lægemidler. 

I dag er det populært at bruge liposomer, der er nanometerstore materialer, i fremstillingen af lægemidler. Liposomer består af phospholipider og kolesterol, som også findes i kroppens egne celler. Man ved, at liposomerne interagerer positivt med kroppen fordi deres opbygning minder om kroppens egne celler.

Mads’ specialearbejde viser som det første nogensinde, at det er muligt at fremstille nanopartikler, som er 100% udvundet fra kroppens egne celler. Ved at genmodificere donorcellerne kan man justere dem til at have de ønskede ligander og antistoffer på overfladen.

Mads arbejdede med en GLP-1-agonist mod sukkersyge, Exendin-4, der minder om Novo Nordisks diabetesmiddel, Victoza.

Derudover var Mads tilknyttet fire andre spændende projekter i løbet af de 10 måneder han tilbragte i Boston. To er indtil videre blevet til videnskabelige udgivelser: Tracking Mesenchymal Stem Cells with Iron Oxide Nanoparticle Loaded Poly(lactide-co-glycolide) Microparticles’ og ‘A Portable Chemotaxis Platform for Short and Long Term Analysis’ (eksterne links).

Det er også en karriere inden for udvikling af helt nye teknologier, der trækker. Gerne som iværksætter. Mads driver aktuelt sit eget firma, WiMed, og har sideløbende med sine studier i medicin og teknologi fået forretningserfaring ved at arbejde hos konsulenthuset Boston Consulting Group i København.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) eller om dette speciale, er du velkommen til at kontakte Mads Emil på hr.madsemil@gmail.com eller tlf. +45 6130 5061.

Jacob B. Olesen

Speciale: Measurement of Pressure Gradients using Ultrasound

Jacobs projekt går ud på at bestemme trykgradienter i væske-flow ud fra hastighedsdata optaget med en ultralydsskanner. Trykgradienter bruges til at måle sværhedsgraden af en karsygdom, fx åreforkalkning.

I dag bestemmes trykgradienter ved at indføre et kateter i blodbanen. Det er der en række ulemper forbundet med, dels at kateteret i sig selv forstyrrer trykfeltet, dels at der altid er risici forbundet med at indføre ting direkte i blodbanen.

I projektet forsøger Jacob at bestemme trykgradienter ved hjælp af ultralyd og dermed fjerne behovet for at indføre noget i blodbanen.

Jacob vil gerne fortsætte med at arbejde med medicinske måleteknikker og fluidmekanik.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) eller om dette speciale er du velkommen til at kontakte Jacob på posttiljacob@gmail.com eller tlf. +45 6060 6347

Mads Andersen 

Speciale: Development of a validation framework for simultaneous EEG and MRI (Udvikling af valideringsmetoder for samtidig måling af EEG og MRI)

Mads har i specialeforløbet samarbejdet med DRCMR (Danish Research Center for Magnetic Resonance) på Hvidovre Hospital, hvor han har beskæftiget sig med tekniske udfordringer ved samtidig elektroencephalografi (EEG) og funktionel magnetisk resonans billeddannelse (fMRI). Mere specifikt - et artefakt der optræder på EEG'et, når der optages billeder i skanneren og som overskygger det fysiologiske EEG fuldstændigt.

Mads' opgave var at validere en ny metode, kaldet Magstripe MRI, som faktisk bruger MR-skanneren til at optage EEG'et og som reducerer EEG-artefaktet. Valideringen blev udført med fantombaserede setups, hvilket er usædvanligt for valideringer af lignende teknikker, men giver klare fordele.

Mads vil gerne lave en Ph.D. inden for MRI.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) eller om dette speciale er du velkommen til at kontakte Mads på: post.til.madsa@gmail.com eller tlf. +45 2248 0432

Anders Nymark Christensen

Speciale: Image Derived Input Functions in Relation to Physiological Imaging

Anders har på Rigshospitalets Klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske afdeling undersøgt, om man kan undgå at tage arterielle blødprøver på patienter når de PET-scannes ved at bruge den information, der er i scanningsbillederne.

Flere metoder blev undersøgt og afprøvet med positive resultater. Dels i et studie med unge overvægtige mænd, hvor effekten af træning blev undersøgt, dels i et studie med pattegrise, for at se om metoden kan bruges på spædbørn, som man ikke med rimelighed kan tage arterielle blodprøver på.

Anders er blevet ansat på Rigshospitalet til at færdiggøre sin forskning fra specialet.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) eller om dette speciale er du velkommen til at kontakte Anders på: nymark.anders@gmail.com

Emil B. Kromann

Speciale: Quantitative Pupil Analysis in STED Microscopy using Phase Retrieval  

Emils speciale er lavet i et samarbejde mellem DTU og Yale University School of Medicine i USA, hvor han opholdt sig i 12 måneder.

Opholdet blev finansieret ved hjælp af et legat fra Novo Nordisk og Novozymes og resultaterne af de undersøgelser Emil foretog i løbet af sit specialearbejde er publiceret i tidsskriftet Optics Letters, der har bragt artiklen “Quantitative pupil analysis in STED microscopy using phase retrieval”.

Emil håber på at kunne fortsætte som Ph.D-studerende ved Yale.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen, specialet eller opholdet, er du velkommen til at kontakte Emil på emil.kromann@yale.edu

Rasmus Berg Palm

Speciale: Deep learning with restricted boltzmann machines

I specialet har Rasmus undersøgt hypotesen, at det at prediktere sensoriske input er et godt læringsmål for at lære komplekse hierakiske modeller af data, som dem man ser i hjernen. Læringsobjektivet blev implementeret i simulerede neuroner og trænet på video af naturlige scener. 

Rasmus fandt, at der udvikledes de samme receptive felter som de, der ses i Macaque-aber og kattes visuelle cortex.

Rasmus har allerede fået arbejde i virksomheden Tradeshift, hvor han skal være udvikler med fokus på data-analyse og udvikle et system, der kræver machine learning.

Hvis du vil høre mere om uddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) eller om dette speciale, er du velkommen til at kontakte Rasmus på rasmus@bergpalm.dk.