Studiemiljø

Medicin og teknologi (civilingeniør) udbydes i et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet.

For at sikre et godt studiemiljø og skabe sammenhæng for de studerende, der går på to forskellige universiteter, er der oprettet et projektrum på DTU. Projektrummene danner basis for det sociale miljø og projektarbejdet.

Du kan finde mere information om studiemiljøet på DTU og studiemiljøet på KU.

En del af undervisningen samt to projekter foregår på hospitaler i Københavnsområdet, der er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU.