Undervisning og opbygning

Undervisning

Uddannelsen i medicin og teknologi (civilingeniør) udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU).

Kandidatdelen er 2-årig, og undervisningen foregår både på DTU i Lyngby og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU i København og - i forbindelse med kliniske ophold - på hospitaler i hovedstadsområdet.

Målet med uddannelsen er at supplere ingeniørens tekniske kompetencer med en grundlæggende forståelse for lægens arbejde og medicinske problemstillinger, og dermed give de færdiguddannede ingeniører den bedste baggrund for at løse de komplekse udfordringer, der i dag er forbundet med behandling af patienter.

Der er ca. 300 studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne i medicin og teknologi (civilingeniør) og ca. lige mange af hvert køn. 

Du kan blive optaget på kandidatdelen, hvis du har en relevant 3-årig bacheloruddannelse. Bachelorer i medicin og teknologi (civilingeniør) er garanteret en plads på kandidatuddannelsen.

Som kandidatstuderende får du mulighed for i højere grad at specialisere dig og orientere dig efter dine egne interesser. Det kræver også, at du går mere i dybden med emnerne. Ud over de obligatoriske kurser i statistisk forsøgsplanlægning, produktudvikling og videregående patofysiologi med fokus på tekniske undersøgelsesmetoder, kan du specialisere dig inden for tre områder:  

Derudover kan du vælge kurser fra det samlede kursusudbud på DTU og KU.

Kandidatstudiet afsluttes med et eksamensprojekt, et speciale, der gennemføres enten på et hospital i hovedstadsområdet, i en medicoteknisk virksomhed, på DTU eller på KU. 

Eksamensprojektet går ud på at gennemføre en egentlig forskningsopgave, som de studerende oftest vælger blandt udbudte projekter. Læs om nogle færdiguddannede kandidaters specialeprojekter her.

Opbygning

For at opnå kandidatgraden i medicin og teknologi (civilingeniør) skal der opnås 120 ECTS point fordelt på følgende måde:

  • 30 ECTS point dækkende de tre obligatoriske kurser (generelle retningskompetencer)
  • Mindst 30 ECTS point fra den samlede gruppe af specialiseringskurser (teknologisk specialisering). Man må altså gerne blande de tre linjer
  • Mindst 30 ECTS point fra et godkendt medikoteknisk kandidatspeciale
  • Op til 30 ECTS point valgfri kurser

Uddannelsens struktur kan derfor illustreres på følgende måde:

1. år 1. semester 2. semester

Obligatoriske kurser 30 ECTS point

Specialiseringskurser 30 ECTS point

Valgfri kurser 30 ECTS point

2. år

 

 

3. semester 4. semester

Obligatoriske kurser 30 ECTS point

Medikoteknisk kandidatspeciale, 30 ECTS point

Specialiseringskurser 30 ECTS point

Valgfri kurser 30 ECTS point


De tre første semestre vil derfor som hovedregel indeholde et fællesfag på 10 ECTS point, et linjefag på 10 ECTS point og 10 valgfri ECTS point. Uddannelsen afsluttes med et kandidatspeciale.

Læs mere om studieplanen for medicin og teknologi på DTU's website (eksternt link).

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Studieophold i udlandet

Hvis du ikke tidligere har været på udlandsophold, anbefaler DTU, at du i løbet af dit studium tager et semester i udlandet.

Kandidatstudielederen kan godkende udvalgte kurser som en del af et godkendt udvekslingsforløb som erstatning for obligatoriske DTU-kurser.

Du kan læse mere om studieophold i udlandet på på DTU's hjemmeside (eksternt link).