Billeddiagnostik og strålingsfysik

På denne studielinje vil du beskæftige dig med de fysiske, tekniske og anvendelsesmæssige aspekter af medicinsk billeddannelse og strålebehandling. Målet er en grundlæggende forståelse af den fysiske interaktion mellem den energi, der udsendes af udstyret og det biologiske væv der ønskes billeder af.

De tekniske aspekter handler om dataopsamling, databehandling og præsentation af data. I anvendelsen af dette fokuserer vi specielt på kombinationen af dataopsamling, databehandling, billedbehandling og computergrafik med det formål at kunne udvikle teknikker til nye anvendelser af medicinsk billeddannelse og på de specielle forhold der gør sig gældende inden for nuklearmedicin til diagnosticering og behandling af fx kræft.

Når du er færdiguddannet vil du kunne:

  • demonstrere et solidt kendskab til billeddiagnostik fra fysisk princip til diagnostisk information for billeddiagnostiske modaliteter, som fx ultralyd, MR (magnetisk resonansbilledannelse), CT (computed tomography), røntgen, digital angiografi, positron-emissions-tomografi og nuklearmedicin

  • opstille krav til, og evaluere, dataopsamling, databehandling, billedbehandling og computergrafik i medicinske billedsystemer og være i stand til at modificere allerede eksisterende systemer

  • udvikle og evaluere nye diagnostiske metoder og frembringe nye anvendelser af eksisterende teknik

  • opstille, simulere og evaluere nye fysiologiske modeller med vægt på billeddiagnostik og strålingsfysik

  • kombinere billedbehandling og modellering til fx beslutningsstøttesystemer

  • demonstrere et grundigt kendskab til isotoper anvendt i de store diagnostiske medicinske specialer