Biomekanik og biomaterialer

På denne studielinje vil du beskæftige dig med kroppens funktion og virkemåde, fra celle- og organniveau til helkropsniveau. Vi arbejder ud fra en mekanisk og materialeteknisk synsvinkel, der omfatter matematiske analyser af hvordan celler og væv deformeres ved kraftpåvirkning, med det formål at bestemme tolerancer og indvirkning på kroppens normalfunktion.

Du vil også komme til at beskæftige dig med kvantitative matematiske beregnings- og simuleringsmodeller for fysiologiske transportmekanismer, fx blod-flow i kredsløbet og diffusion gennem karvægge og cellemembraner. Målet er at kunne udvikle apparater, materialer og metoder til beskyttelse og opretholdelse af organers funktion og til at kunne genetablere tabte kropsfunktioner, fx ved lammelser efter ulykker.

Når du er færdiguddannet vil du kunne:

  • reformulere kvalitativ viden om menneskekroppens biomekanik til et kvantitativt ingeniørteknisk begrebsapparat
  • overføre og anvende teorier og metoder fra den klassiske mekanik og materialevidenskab til medikotekniske og kliniske problemstillinger
  • udføre en kritisk vurdering af validiteten i teoretiske modellers forsimplede repræsentation af et komplekst biologisk system

  • anvende avancerede tekniske beregningsmetoder og tilpasse disse til biomekanikkens komplekse forhold

  • designe, validere og udføre videnskabelige og kliniske eksperimenter og målinger, der opfylder både tekniske og etiske krav

  • designe proteser, kunstige organer og andre produkter med materialer, der er kompatible med biologisk væv

  • udvikle nye biomekaniske metoder, modeller og materialer, der kan skabe grundlaget for fremtidens terapeutiske paradigmer