Signal- og modelbaseret diagnostik

På denne studielinje vil du komme til at beskæftige dig med at uddrage information fra forskellige målinger på patienter og at sammenholde denne information med den medicinske viden, vi har i form af matematiske modeller og computersimuleringer. Målet med kombinationen af signalanalyse og matematisk modellering er blandt andet at kunne udvikle næste generation af diagnostiske værktøjer og medikoteknisk udstyr.

Når du er færdiguddannet vil du kunne:

  • redegøre for biosignalers oprindelse, vurdere deres informationsindhold og fastsætte deres rolle i den diagnostiske proces
  • udvikle nye målemetoder og evaluere disse

  • redegøre for og evaluere instrumenter og værktøjers funktion og virkemåde og anvende disse i overensstemmelse med gældende regler

  • demonstrere et grundigt kendskab til nye, avancerede, intelligente signalbehandlingsmetoder til automatisk udtrækning af diagnostisk information, bearbejdning af denne og en brugervenlig præsentation

  • udvikle og evaluere nye avancerede signalbehandlingsmetoder til bearbejdning af én- og flerdimensionale biomedicinske signaler, herunder signaler af forskellig oprindelse

  • opstille, simulere og evaluere nye modeller af avancerede lineære og ikke-lineære fysiologiske systemer