Adgangskrav - Kandidat i medicin – Københavns Universitet

Medicin > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i medicin eller har en afsluttet bacheloruddannelse i medicin, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i medicin på Københavns Universitet.

Læs om frister og søg om optagelse

Vurdering af kvalifikationer

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i medicin. Ansøger du med en bachelor fra et andet universitet end Københavns Universitet, vil du skulle deltage i en optagelsesprøve, før vi kan tilbyde dig en eventuel restplads. 

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav og har adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger af, om der er ledige pladser.

  • Bachelor i medicin – Københavns Universitet (retskravsbachelor* optages altid)
  • Bachelor i medicin – Syddansk Universitet
  • Bachelor i medicin – Aarhus Universitet
  • Bachelor i medicin – Ålborg Universitet
Har du en bacheloruddannelse i medicin fra et andet dansk universitet end Københavns Universitet, eller er du ikke retskravsbachelor, vil du skulle deltage i en optagelsesprøve, før vi kan tilbyde dig en eventuel restplads på kandidatuddannelsen i medicin.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

* Du er retskravsbachelor, hvis du søger inden for ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Hvis du har en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet, opfylder du ikke automatisk adgangskravene. Du vil kun kunne optages på kandidatuddannelsen i medicin, hvis din bacheloruddannelse svarer nøjagtigt til bacheloruddannelsen i medicin på Københavns Universitet og der er ledige pladser på uddannelsen.

Hvis du søger om optagelse på kandidatuddannelsen som ansøger fra et udenlandsk universitet, må du ikke være længere i din uddannelse end til og med 3. år:

  • Er dit medicinstudie struktureret som en 3-årig bacheloruddannelse (180 ECTS) og en 3-årig kandidatuddannelse (180 ECTS), må du ikke have bestået studieelementer på kandidatuddannelsen i medicin.
  • Er dit medicinstudie struktureret som en udelt medicinuddannelse, må du ikke have bestået studieelementer på et senere semester end 6. semester (180 ECTS). 

De seks semestre, du har bestået, skal nøjagtigt svare til bacheloruddannelsen i medicin ved Københavns Universitet. Et optagelsesudvalg på uddannelsen foretager den vurdering på baggrund af dokumentation, du indsender. Hvis udvalget foretager en positiv vurdering, vil du blive inviteret til optagelsesprøve.

Bemærk, at den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke må være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Læs mere om krav og dokumentation til ansøgning med en udenlandsk uddannelse.

Adgangsbegrænsning og optagelsesprøve

Den 1. september 2014 blev der indført adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i medicin. Det betyder, at det kun er bachelorer fra Københavns Universitet, som går fra bacheloruddannelsen til kandidatuddannelsen uden afbrydelse, der har direkte adgang. Den gruppe kaldes 'retskravsbachelorer'. Ansøgere med retskravsbachelor er garanteret en studieplads og er ikke omfattet af udvælgelse ved adgangsbegrænsning.

Der er 510 studiepladser per år fordelt på optag i februar og september. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, sker udvælgelsen på baggrund af en skriftlig optagelsesprøve.

Optagelsesprøven bruges til at prioritere ansøgerne. Det vil sige, at de studerende, der får flest point, tilbydes eventuelle ledige pladser som de første.

Læs mere om optagelsesprøven her.

Supplering

Det er ikke muligt at supplere i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i medicin.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.