Adgangskrav

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen i medicin på Københavns Universitet, hvis du

 • er i gang med det sidste semester af bacheloruddannelsen i medicin eller
 • har en afsluttet bacheloruddannelse i medicin. 

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag på kandidatuddannelsen i medicin.

 

Du er retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i medicin, når du

 • har en bacheloruddannelse i medicin fra Københavns Universitet
 • påbegynder din kandidatuddannelse senest 3 år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse

Ansøgere med retskrav er garanteret en studieplads.

 

 

Du opfylder alle adgangskrav og kan søge ind på kandidatuddannelsen, når du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser:

 • Bachelor i medicin – Syddansk Universitet
 • Bachelor i medicin – Aarhus Universitet
 • Bachelor i medicin – Ålborg Universitet

Du skal i visse tilfælde deltage i en optagelsesprøve, før du kan blive tilbudt en eventuel ledig plads på kandidatuddannelsen i medicin.

Den adgangsgivende bacheloruddannelse må ikke være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i medicin fra et udenlandsk universitet, som opfylder følgende:

 • Din uddannelse skal fagligt svare nøjagtigt til bacheloruddannelsen i medicin på Københavns Universitet.
 • Du skal have bestået studieelementer for 180 ECTS, svarende til en 3-årig bacheloruddannelse.

Et optagelsesudvalg vurderer din ansøgning. Hvis udvalget vurderer, at din uddannelse lever op til kraveneskal du i visse tilfælde deltage i en optagelsesprøve, før du kan blive tilbudt en eventuel ledig plads på kandidatuddannelsen i medicin.

Den adgangsgivende bacheloruddannelse må ikke være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester på kandidatuddannelsen.

 

Det er ikke muligt at tage supplerende kurser for at opfylde adgangskravene i forbindelse med optagelse på kandidatuddannelsen i medicin.

Har du spørgsmål, kan du kontakte studievejledningen.

 

Sprogkrav

Det er et krav, at du kan formulere dig skriftligt og mundtligt på dansk.

 

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og Island skal ikke dokumentere danskkundskaber.

Er du udenlandsk statsborger, skal du dokumentere, at du har:

 •  A-niveau fra en gymnasial uddannelse
 • A-niveau i dansk som andetsprog eller
 • bestået studieprøven i dansk

Har du studiestart i

 • september, skal du bestå studieprøven senest 15. august
 • februar, skal du bestå studieprøven senest 15. januar.

Studieprøvens fire discipliner er: Læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Du skal bestå hver disciplin med karakteren 7 som minimum. 

Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen i København.