Optagelsesprøve til kandidatuddannelsen i medicin

Eventuelle restpladser på kandidatuddannelsen i medicin per 1.  februar 2020 vil blive fordelt på baggrund af en optagelsesprøve, som afholdes:

Lørdag den 16. november 2019 kl. 12-15.

  • Optagelsesprøven bruges til at prioritere ansøgerne. Det vil sige, at de studerende, der får flest point, som de første tilbydes eventuelle ledige pladser.

  • De ansøgere, der inviteres til optagelsesprøve, vil modtage mail om dette 10 - 14 dage før optagelsesprøven.

  • Ansøgere, der ikke deltager i optagelsesprøven, vil få afvist deres ansøgning.

  • Der vil ikke blive arrangeret sygeprøve. Ansøgere, der er syge til optagelsesprøven, vil derfor få afvist deres ansøgning.

  • Hvis antallet af ansøgere til et givent optag ikke overstiger det samlede antal pladser på kandidatuddannelsen, vil optagelsesprøven til det pågældende optag blive aflyst.

Praktisk om optagelsesprøven

Prøven er en multiple-choice prøve med 120 spørgsmål, der skal besvares på 2 timer.

Prøven vil teste i pensum fra bachelordelen af medicinstudiet ved Københavns Universitet (se 2012-bachelorstudieordningen for medicin) svarende til 6 semester BA (ca. 60 %), fra 5 semester BA (ca. 30%) og fra 3+4 semester BA (ca. 10%).

Spørgsmålene vil have 5 svarmuligheder, og der skal udpeges det ”mest rigtige svar”.

Prøven bliver brugt til at prioritere ansøgerne. Det betyder, at de studerende, der får flest point, som de første tilbydes eventuelle ledige pladser.

Se eksempler på spørgsmål til optagelsesprøven.