Optagelsesprøve til kandidatuddannelsen i medicin

Optagelsesprøven til optaget 1. september 2020 aflyses

På grund af covid-19 situationen aflyser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet optagelsesprøven på kandidatuddannelsen i medicin til optaget 1. september 2020.

Fakultetet har ikke mulighed for at afholde den sædvanlige skriftlige multiple-choice prøve i universitetets eksamenshus inden den 10. juni 2020, hvor fakultetet skal have truffet afgørelser om optagelse på kandidatuddannelserne. Det vil heller ikke være muligt at sætte prøven op som en hjemmeprøve.

Dekanatet har besluttet, at ledige pladser på kandidatuddannelsen i medicin pr. 1. september 2020 fordeles ved lodtrækning blandt de ansøgere, som opfylder optagelsesbetingelserne, og som ikke har et retskrav på optagelse.

De berørte ansøgere vil få nærmere besked via ansøgningsportalen.