Faglig profil og job

Faglig profil

Formålet med medicinuddannelsen er at ruste de studerende til en livslang gerning og karriere inden for det multifacetterede virkefelt, som en lægevidenskabelig eksamen åbner mulighed for.

En nyuddannet lægevidenskabelig kandidat har opnået den viden samt de færdigheder inden for natur-, adfærds-, og samfundsvidenskabelige-, samt parakliniske- og kliniske fag, som er forudsætningen for, at du kan arbejde som basislæge.

Personer med fysiske handikaps skal bemærke, at gennemførelse af kandidatuddannelsen i medicin kræver visse personlige manuelle færdigheder relateret til patientbehandling.

Børneattest

I løbet af medicinuddannelsen kan den studerende blive bedt om at indlevere en børneattest i forbindelse med ophold på hospitalsafdelinger, hvor der er børn indlagt.

Jobmuligheder

Efter kandidatuddannelsen i medicin og den kliniske basisuddannelse beslutter du dig for, i hvilken retning du vil specialisere dig. Specialiseringen tager 5 år efter den kliniske basisuddannelse. En egentlig slutstilling (afdelingslæge, overlæge) opnås således først sent i forløbet efter uddannelsen til speciallæge.

Som læge kan du arbejde på offentlige eller private hospitaler eller have egen praksis som privatpraktiserende speciallæge. Du kan også vælge en karriere inden for forskning og uddannelse ved et universitet eller i private virksomheder, f.eks. lægemiddelindustrien. Beskæftigelsesmulighederne er mange og arbejdsløsheden er lav. Arbejdet som læge på en hospitalsafdeling indebærer vekslende arbejdstider, og du skal forvente at gå i vagt om natten og i weekenderne.