Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen i medicin indeholder hovedsageligt kliniske fag, der er patient- eller sygdomsorienterede. Den kliniske undervisning foregår primært ved deltagelse i arbejdet på hospitalsafdelinger. Her foregår den praktiske oplæring samtidig med, at du modtager undervisning i de forskellige specialers arbejdsområder.

Opbygning

1. til 3. semester omfatter grunduddannelsen indenfor medicin og kirurgi samt adfærds- og metodefag (bl.a. videnskabsteori og epidemiologi). Undervisningen består dels af kliniske ophold, dels af mere formaliseret undervisning gennem integrerede, emneorienterede kurser. I kurserne indgår desuden fag som farmakologi, mikrobiologi og patologisk anatomi.

Fra 4. til og med 6. semester beskæftiger du dig med den mere specialeorienterede del af grunduddannelsen. Her undervises bl.a. i psykiatri, retsmedicin, gynækologi, pædiatri, neurologi og børnesygdomme.

På 5. semester skal du vælge et valgfrit perspektiv på uddannelsen. Du kan vælge mellem i alt seks perspektiver indenfor områderne Specialistperspektiv, Forskerperspektiv og Internationalt perspektiv. Du skal skrive kandidatspeciale indenfor det valgte perspektiv, sideløbende med de øvrige fag.

3. år 5. semester
(valg af perspektiv)
6. semester
Specialistperspektiv Klinisk kursus i almen medicin
Forskerperspektiv

Internationalt perspektiv -

klinik i udlandet

Klinisk kursus i pædiatri

Internationalt perspektiv -

international sundhed

Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik

Internationalt perspektiv -

global sundhed

Kursus i akut patient

Perspektiver

På 5. semester skal du vælge et perspektiv på kandidatuddannelsen. Der er seks perspektiver at vælge mellem. Du skriver kandidatspeciale i løbet af dette semester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du kan finde yderligere informationer om de seks perspektiver, studiets opbygning, ECTS-point og meget mere i studieordningen for kandidatuddannelsen i medicin (eksternt link).

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU’s kursusdatabase.

Praktiske informationer

Du skal forvente, at dine klinikophold kan foregå uden for Københavnsområdet, for eksempel i Halmstad, Rønne og Nykøbing Falster.

Du kan også forvente at få udgifter til transport. Det gælder særligt, hvis du ikke er SU-berettiget og dermed ikke har mulighed for at købe uddannelseskort til transport.