Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Mellemøstens sprog og samfund > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund.

På kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund er der 0 studiepladser med studiestart september 2018 udover pladser til retskravsbachelorer.

Gymnasiesidefag

Hvis du søger ind på den gymnasierettede profil sammen med et gymnasiesidefag, er det en forudsætning, at du ud over den adgangsgivende bacheloruddannelse har bestået det gymnasierettede bachelortilvalg, der giver adgang til gymnasiesidefaget. Det er kun muligt at vælge den gymnasierettede profil, hvis du har arabisk eller tyrkisk som sproglig specialisering.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Retskravsbachelor

Du er garanteret en plads på kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser og søger ind til den førstkommende studiestart efter du har færdiggjort bacheloruddannelsen: 

 • Mellemøstens sprog og samfund fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (persisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)

Læs mere om, hvordan du søger ind, hvis du har retskrav.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene 

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. Kun hvis du er retskravsbachelor og søger rettidigt, er du sikret optag.

 • Mellemøstens sprog og samfund fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (persisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) fra Københavns Universitet (retskravsbachelor)
 • Arabisk og islamstudier fra Aarhus Universitet

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været optaget på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger om ind.

Prioritering af ansøgere

Alle retskravsbachelorer er garanteret en plads på uddannelsen, hvis de søger rettidigt.

Hvis der er ledige pladser efter optag af retskravsbachelorer, vil ansøgere med en bacheloruddannelse der automatisk opfylder adgangskravene, blive prioriteret først efter følgende kriterier:

 • Karakterer på bacheloruddannelsen
 • Længde på evt. pause mellem afsluttet bacheloruddannelse og tidspunkt for kandidatansøgning
 • Gennemførselstid på bacheloruddannels

Herefter kan ansøgere med andre bacheloruddannelser optages på baggrund af en faglig vurdering.

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).