Faglig profil og job

Faglig profil

På kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund udbygger du dine sproglige kompetencer både skriftliget og mundtligt i enten arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk. Du bliver i stand til at læse, oversætte og analysere originalkilder sikkert, og du bliver trænet i at indsamle data og bearbejde forskellige skriftlige, mundtlige, og audiovisuelle kilder på originalsproget.

På baggrund af et dybdegående kendskab til den mellemøstlige og nordafrikanske regions samfundsmæssige og kulturelle forhold bliver du i stand til at identificere centrale videnskabelige problemstillinger inden for fagområdets forskningstradition i såvel et regionalt og kontrastivt som historisk perspektiv. Du kommer til at arbejde med de videnskabelige discipliner, som faget benytter sig af, fx lingvistik, litteratur, historie, religionsvidenskab, sociologi, politologi, medier og økonomi. Og du lærer at bruge fagets teorier og metoder reflekteret til at belyse problemstillinger. 

Endelig får du øvelse i at formidle videnskabelige problemstillinger, der relaterer sig til Mellemøsten, til både fagspecialister og en bredere målgruppe.

Jobmuligheder

Uanset hvilket sprog og område i den mellemøstlige og nordafrikanske region, du vælger at specialisere dig i, opnår du en række kompetencer, der kan bruges inden for et bredt spektrum af arbejdsområder fx undervisning, formidling, internationalt arbejde, integration, konsulent- og rejsebranchen og inden for både det offentlige og erhvervslivet.

Med din ekspertise inden for mellemøstlige samfund, kultur og sprog kan du beskæftige dig med analyse af samfundsmæssige forhold i Mellemøsten og af mellemøstlige-danske relationer. Dette åbner op for en række jobs inden for offentlig forvaltning som udenrigstjenesten og EU, i virksomheder, som har eksport til eller fra området eller i mediebranchen. Du vil også kunne indgå i tværfaglige samarbejder i en problemløsningsorienteret arbejdssammenhæng i internationale organisationer og bistandsorganisationer.

Asger er kandidat i Mellemøstens sprog og samfund (med arabisk). Hør ham fortælle om sit job hos Dansk Ungdoms Fællesråd.

Uddannelsen ruster dig ligeledes til at varetage kulturformidlingsopgaver, informationsarbejde og konsulentvirksomhed i en dansk såvel som en globaliseret arbejdskontekst. Af sproglig-litterære muligheder kan især peges på undervisning, biblioteksvirksomhed, oversættelse (kultur-, skønlitterær) og formidlingsopgaver vedrørende sprog, litteratur, teater og medier.

Derudover kan du finde beskæftigelse på baggrund af almene humanistiske færdigheder, fx informationsindsamling, analytisk træning, syntesedannelse og evnen til klar kommunikation i tale og skrift.

Du kan også overveje at kombinere dine studier med kurser i økonomi, kulturgeografi, sociologi, antropologi eller politologi. På den måde får du en unik faglighed, som du kan skabe dig en karriere på i erhvervslivet, i turismen eller i medierne.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra Mellemøstens sprog og samfund bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.