Kandidater fra Mellemøstens sprog og samfund – Københavns Universitet

Kandidater fra Mellemøstens sprog og samfund

Her kan du møde nogle af kandidaterne fra Mellemøstens sprog og samfund.

Helle Joensen - arabisk

Helle Joensen blev kandidat i arabisk i 2007. I dag arbejder hun i Dansk Ungdoms Fællesråd som international konsulent og rådgiver om udviklingsprojekter, projekttekniske færdigheder og samfundsforhold i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika).

Hvorfor valgte du i sin tid at læse arabisk?
”Jeg havde arbejdet i Mjølnerparken i et boligsocialt projekt, hvor der var mange flygtninge, der var kommet til Danmark fra Libanon og Palæstina. Jeg var optaget af retfærdighed - af at hjælpe de mennesker. Og jeg kunne jo mærke, når jeg for eksempel arbejdede med børnene, at jeg ønskede at forstå, hvad de sagde. Det var der, min interesse for det arabiske startede.”

Hvad er dit job i dag?
"Jeg rådgiver om udviklingsprojekter, projekttekniske færdigheder og samfundsforhold i MENA-regionen. Mine ansvarsområder er primært at udvikle og afholde kurser og læringsaktiviteter for Dansk Ungdoms Fællesråds internationalt aktive frivillige. Jeg er derudover også projektleder for et tværpolitisk netværk bestående af danske og libanesiske ungdomspolitikere. Sideløbende har jeg forskellige udviklingsopgaver, som for eksempel at revidere retningslinjer for DUFs internationale puljer eller udvikle nye initiativer."

"”Jeg bruger min faglighed, blandt andet min brede viden om Mellemøsten. En af de vigtigste ting jeg har lært er, at Mellemøsten er meget mangfoldig."

Helle Joensen

Hvilke af de kompetencer du har fået i din studietid, bruger du mest på dit arbejde?
”Jeg bruger min faglighed, blandt andet min brede viden om Mellemøsten. En af de vigtigste ting jeg har lært er, at Mellemøsten er meget mangfoldig. Man må aldrig generalisere og sige, at sådan er hele området og sådan er alle muslimer. Det er vigtigt. En anden ting, som jeg tror alle kandidater fra humaniora vil sige, er, at jeg har lært nemt at kunne forstå tekster, analysere sammenhænge og se strukturer. Det bruger jeg også på min nuværende arbejdsplads.”

Hvad var dit første job efter du blev uddannet?
”Da jeg afleverede speciale, besluttede jeg mig bare for at cykle rundt til mit netværk - til de steder, hvor jeg havde arbejdet og været frivillig. Ret kort tid efter, lige efter mit første møde i a-kassen, ringede de fra Røde Kors i Kongelunden og spurgte, om jeg ville til samtale, uden jeg havde sendt en ansøgning. Min gamle chef havde anbefalet mig, og så blev jeg ansat. Jeg tænkte, at jeg bare ville i gang, og så kunne jeg jo altid lavet noget andet senere.”

Hvis du skulle give et karriere-tip til en ny studerende på arabisk, hvad skulle et så være?’
”Jeg ville give det råd, at man skal gå den vej, hvor ens energi er, også selvom man kan synes, at det ser dårligt ud karrieremæssigt. Jeg tror det vigtigste er, at man brænder for det man gør, og jeg vil hellere møde udfordringer og modstand indenfor det som jeg brænder for, end at vælge den nemme vej, og gøre det, jeg tror lettest vil give et job. ”

Interview, oktober 2013.

Asger Toft Johannsen - arabisk

Asger er kandidat i Mellemøstens sprog og samfund (med arabisk). Her fortæller han om sit job hos Dansk Ungdoms Fællesråd og om at være færdiguddannet kandidat fra Københavns Universitet.