Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Mellemøstens sprog og samfund > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i mellemøstens sprog og samfund bygger videre på din bacheloruddannelse. Det vil blandt andet sige, at der også på kandidatniveau vil forekomme opdeling i hold på baggrund af sprogområde (arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk). Da årgangene på kandidatuddannelsen er små, vil den sprogligt baserede undervisning dog primært foregå som individuel vejledning med en underviser, fx i forbindelse med opgaveskrivning med kilder på det valgte sprog.

I de obligatoriske kurser inden for områderne kultur, politik, historie, religion og litteratur i Mellemøsten vil undervisningen foregå som forelæsninger og holdundervisning. Studerende forventes at bidrage aktivt til undervisningen gennem fx projektarbejde i grupper, studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver.

Opbygning

Studieforløb uden gymnasiesidefag

På uddannelsens 3. semester har du mulighed for at tage et studieophold på et universitet i udlandet. Du kan også afprøve dine kompetencer hos en virksomhed eller organisation i et projektorienteret forløb.

1. år 1. semester
2. semester

Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (15 ECTS)

Medier i Mellemøsten (15 ECTS)

Litteratur i Mellemøsten (15 ECTS) Frit emne 1 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Frit emne 2 (15 ECTS)

eller

Kommunikativ færdighed - arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk (15 ECTS)

eller

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Frit emne 3 (15 ECTS)

eller

Projektorienteret forløb  (15 ECTS)

eller

Kandidattilvalg (15 ECTS)

Studieforløb med gymnasierettet profil

NB. Det er kun muligt at vælge kandidadatuddannelsen med gymnasiesidefag, hvis du har arabisk eller tyrkisk som sproglig specialisering, og hvis du på din bacheloruddannelse har fulgt et gymnasiesidefag som tilvalg.

1. år 1. semester
2. semester

Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (15 ECTS)

Medier i Mellemøsten (15 ECTS)

Litteratur i Mellemøsten (15 ECTS) Sidefag (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sidefag (15 ECTS)

Speciale (30 ECTS) 

Sidefag (15 ECTS)