Undervisning og opbygning

Undervisning

Undervisningen på kandidatuddannelsen i mellemøstens sprog og samfund bygger videre på din bacheloruddannelse. Det vil blandt andet sige, at der også på kandidatniveau vil forekomme opdeling i hold på baggrund af sprogområde (arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk). Da årgangene på kandidatuddannelsen er små, vil den sprogligt baserede undervisning dog primært foregå som individuel vejledning med en underviser, fx i forbindelse med opgaveskrivning med kilder på det valgte sprog.

I de obligatoriske kurser inden for områderne kultur, politik, historie, religion og litteratur i Mellemøsten vil undervisningen foregå som forelæsninger og holdundervisning. Studerende forventes at bidrage aktivt til undervisningen gennem fx projektarbejde i grupper, studenteroplæg eller besvarelse af mindre opgaver.

Opbygning

Nedenfor kan du se studieforløbet for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, når du starter i forårs- og efterårssemesteret. 

På uddannelsens 3. semester har du mulighed for at tage et studieophold på et universitet i udlandet. Du kan også afprøve dine kompetencer hos en virksomhed eller organisation i et projektorienteret forløb (praktik).

Gymnasiesidefag

Kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund med gymnasierettet profil kan kun tages af studerende, der har bestået bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund med sproglig specialisering i arabisk eller tyrkisk eller tilsvarende. Du skal desuden have taget bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og være indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.