Udlandsophold

Du har gode muligheder for studieophold i udlandet, og mange vælger at tage et udlandsophold på kandidatuddannelsen, fordi det faglige udbytte her er større end på bachelorniveauet, det kan fx være i form af sommerskoler eller et længere forløb.

Vælger du at tage dit kandidattilvalg på 3. semester i udlandet, er ingen krav om, at det skal være i et mellemøstligt land.

Instituttet, som Mellemøstens sprog og samfund er en del af, har en række udvekslingsaftaler med universiteter i både Norden og i Europa, fx Freie Universität og Humboldt i Tyskland, Oslo Universitet og Leiden i Holland. Disse universiteter udbyder alle Mellemøstfag, så der vil der være rig mulighed for at finde noget af interesse.

I Sussex i England kan du tage fag under deres School of Global studies med en bredere indgangsvinkel til kulturelle og regionale studier. Du har også mulighed for ta tage til Bologna i Italien, hvor du kan studere de mellemøstlige sprog.

Endelig kan du selv planlægge et udlandsophold, så mulighederne er meget brede.