Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle faglige adgangskrav. Bemærk dog, at du fortsat skal dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav.

  • Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
  • Jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet
  • Økonomi fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal optagelsesudvalget vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med en specialisering i plantevidenskab, miljøvidenskab eller naturforvaltning eller en anden bachelorgrad i et naturvidenskabeligt fag fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende kurser:

Ansøgere med en anden bachelorgrad inden for et lignende fagområde fra Københavns Universitet eller et andet dansk, nordisk eller udenlandsk universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder kurser i:

  • Mikroøkonomi (min. 22,5 ECTS point)
  • Statistik (min. 7,5 ECTS point)
  • Økonometri (min. 7,5 ECTS point)
  • Matematik (min. 7.5 ECTS point)

Mangler du kun de nødvendige ECTS-point inden for økonometri for at opfylde adgangskravet, kan du blive betinget optaget. Bliver du betinget optaget, skal du bestå et godkendt økonometrikursus på minimum 7,5 ECTS-point inden studiestart. Sommerkurset Econometrics 1 er godkendt. Du skal selv tilmelde dig kurset.

Du kan søge om at få et andet økonometrikursus godkendt ved at skrive til studenterservice@science.ku.dk. I mailen skal du skrive navnet på den kandidatuddannelse du vil søge ind på, skriv at du søger om at få et andet økonometrikursus godkendt i forbindelse med en ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen og hvornår du planlægger at tage kurset. Vedhæft en kursusbeskrivelsen for kurset.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer, om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter, før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

  • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
  • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Hvis du har retskrav til den uddannelse du søger optagelse på, opfylder du sprogkravet.
Ellers, skal du dokumentere at du opfylder fakultetets engelsk sprogkrav. Læs mere om sprogkravet her.