Retskravsbachelor

At være retskravsbachelor betyder, at du er sikret en plads på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi, hvis du lever op til følgende kriterier:

 • Du har taget din bacheloruddannelse i naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi på KU.
  Retskravet gælder nemlig kun på det universitet, hvor du har taget din bacheloruddannelse.

 • Du søger inden ansøgningsfristen senest til det 4. sommeroptag, efter du har afsluttet din bacheloruddannelse.
  Vær opmærksom på, at
  • ansøgningsfristen typisk ligger, før du har afsluttet din bachelor, hvis du vil starte til førstkommende optag
  • førstkommende optag er til studiestart i februar (vinteroptag), hvis du afslutter din bacheloruddannelse i blok 1 eller 2.

Hvis du søger senere, mister du dit retskrav. Du kan stadig søge om optagelse på et senere tidspunkt, da du som tidligere retskravsbachelor opfylder adgangskravene.

Hvis du har afsluttet din bacheloruddannelse før 1. januar 2019, har du ikke længere retskrav. Du kan stadig søge om optagelse på et senere tidspunkt, da du som retskravsbachelor opfylder adgangskravene.

Hvornår skal du søge?

Studiestart i september (sommeroptag)

Ansøgningsportalen åbner: 16. januar
Ansøgningsfrist: 1. marts

Få overblik over alle vigtige datoer fra ansøgning til studiestart i tidslinjen.

Søg om en restplads i efteransøgningsperiode

Nåede du ikke at søge om optagelse inden 1. marts og er der ledige pladser på uddannelsen, kan du søge om eventuelle restpladser i efteransøgningsperioden.

Ansøgningsportalen åbner: 1. maj
Ansøgningsfrist: 15. maj 

Når du søger i efteransøgningsperioden, er du ikke sikret en plads, og din ansøgning kan blive afvist, hvis uddannelsen er fyldt op. Hvis du bliver afvist pga. pladsmangel, er du som retskravsbachelor garanteret en plads ved det næste optag (efter du er blevet afvist), så længe du husker at søge om optagelse igen. Ellers mister du retten til en plads på uddannelsen.

Studiestart i februar (vinteroptag)

Ansøgningsportalen åbner: 15. august
Ansøgningsfrist: 15. oktober

Søg om en restplads i efteransøgningsperiode

Nåede du ikke at søge om optagelse inden 15. oktober og er der ledige pladser på uddannelsen, kan du søge om eventuelle restpladser i efteransøgningsperioden.

Ansøgningsportalen åbner: 15. november
Ansøgningsfrist: 1. januar

Når du søger i efteransøgningsperioden, er du ikke sikret en plads, og din ansøgning kan blive afvist, hvis uddannelsen er fyldt op. Hvis du bliver afvist pga. pladsmangel, er du som retskravsbachelor garanteret en plads ved det næste optag (efter du er blevet afvist), så længe du husker at søge om optagelse igen. Ellers mister du retten til en plads på uddannelsen.

Hvordan søger du?

Kend adgangskrav og sprogkrav

Hvis du er retskravsbachelor lever du op til adgangskravene og sprogkravene til kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi og du er sikret en plads på uddannelsen, hvis du søger inden for fristen.

Søg om optagelse via ansøgningsportalen

Når du søger ind på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen. Det er den eneste måde, du kan søge om optagelse på.

Få din dokumentation gennem dataudveksling

Når du søger med en bestået eller forventet bestået bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra KU, behøver du ikke uploade dokumentation. Du skal blot acceptere, at vi indhenter data om din uddannelsesbaggrund fra KU. Vi kontakter dig, hvis der mangler noget i din ansøgning.

Du har oplysningspligt i forhold til kandidatkurser/kandidatuddannelser

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du uploade dokumentation for dine beståede kurser. Vi bruger informationen til at vurdere, om du skal have merit for dine beståede kurser.

Du er også forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse. Læs mere om reglerne for dobbeltuddannelse.

Hvis det viser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation i din ansøgning, er vi forpligtet til at anmelde det til politiet og annullere din optagelse.

Du kan oprette 3 ansøgninger til KU

Du kan max oprette 3 ansøgninger til KU’s uddannelser med samme studiestart.

Følg din ansøgning

Når du har søgt om optagelse, kan du se status på din ansøgning og få beskeder fra os omkring din ansøgning. Er der en besked til dig i ansøgningsportalen, modtager du en mail på mailadressen, du har registreret med din ansøgning.

Tips til ansøgningsportalen

 • Brug Firefox eller Google Chrome som browser, når du opretter og indsender din ansøgning.
 • Tjek brugervejledningen til ansøgningsportalen, når du udfylder din ansøgning.
 • Læs FAQ hvor du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om ansøgningsportalen.
 • Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du ikke kan finde svar i FAQ’en.
 • Kontakt Servicedesk hvis du har tekniske problemer med ansøgningsportalen.

Tjek svaret på din ansøgning

Studiestart i september (sommeroptag)
Du får svar på din ansøgning via ansøgningsportalen
senest 10. juni

Studiestart i februar (vinteroptag)
Du får svar på din ansøgning via ansøgningsportalen
senest 10. december

Sig ja til din studieplads

Hvis du bliver tilbudt en plads, skal du bekræfte, om du vil have pladsen. Hvis du ikke gør det inden for fristen (som fremgår af dit svarbrev) mister du din plads på uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at du tjekker status på din ansøgning regelmæssigt via ansøgningsportalen.

Tjek din mail regelmæssigt

Er der en besked til dig i ansøgningsportalen, modtager du en mail på mailadressen, du har registreret med din ansøgning. Vær også opmærksom på, at adviseringsmails fra ansøgningsportalen kan ende i dit spamfilter, så tjek jævnligt din spam i mailboksen.

Har du fået tilbudt en plads?

Starten på studiet

Vi glæder os til at møde dig og byde dig velkommen på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi

Velkomstdage på miljø- og naturressourceøkonomi

studiestartssiden på din uddannelsesside på KUnet kan du allerede nu finde datoerne for studiestarten på kandidatuddannelsen.

Hold øje med beskeder i ansøgningsportalen

Alt information om din studiestart sender vi dig på ansøgningsportalen. Hold derfor løbende øje med den mail, du har registreret med din ansøgning.

Få hjælp til kursustilmelding

SCIENCE Studenterservice står klar til at hjælpe dig med dine kursustilmeldinger, bl.a. til webmøder om kursustilmelding.

Søg SU

Når du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, skal du søge SU igen. Læs mere om SU på www.su.ku.dk.

Har du en funktionsnedsættelse?

Hvis du har en funktionsnedsættelse (som fx ordblindhed eller en fysisk eller psykisk diagnose), er der mulighed for, at du kan få hjælp og støtte under din uddannelse pga. dine særlige vilkår. Du kan bl.a. søge om særlige hjælpemidler, IT-udstyr, ekstra tid til eksamen, støttetime og lignende.

Kontakt SCIENCE Studenterservice hvis du vil høre mere om dine muligheder, og hvordan du søger om det, du har brug for.