Faglig profil og job

Miljø- og naturressourceøkonomi er en samfundsvidenskabelig og samfundsrelevant uddannelse, hvor du beskæftiger dig med økonomi, miljø og naturressourcer på nationalt og globalt plan. Uddannelsens gennemgående tema er, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Miljø- og naturressourceøkonomer bruger økonomisk teori og metode i deres arbejde med for eksempel bæredygtig forvaltning af vores fossile energireserver og Danmarks engagement i internationale miljøaftaler. Som miljø- og naturressourceøkonom har du indsigt i, hvordan Danmark bedst og billigst opfylder sine internationale aftaler om begrænsning af CO2-udslip.

Som miljø- og naturressourceøkonom er du blandt andet i stand til at:

  • vurdere problemstillinger inden for miljø- og naturressourcer og økonomi og foreslå løsninger baseret på teori om økonomiske, politiske, sociale og etiske sammenhænge – baseret på en solid forståelse af de naturvidenskabelige sammenhænge, som ofte er grundlæggende for hvilke løsningsmuligheder, der reelt kan implementeres og fungere i praksis.
  • udføre kvantitative og kvalitative analyser af problemstillinger inden for miljø- og naturressourcer.

Uddannelsen er engelsksproget og internationalt orienteret.

Jobmuligheder

Med stigende fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, såvel nationalt som internationalt, har du som miljø- og naturressourceøkonom gode karrieremuligheder. Du vil typisk arbejde med fx miljø- og naturressourceøkonomiske analyser, projekt- og politikvurderinger eller styrings- og udviklingsopgaver. Det kan være både i private virksomheder, offentlige organisationer eller i ngo’er både nationalt og internationalt – og ofte i den grønne sektor, hvor den kraftige vækst skaber flere og flere spændende jobmuligheder for miljø- og ressourceøkonomer.

Med din kombination af samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig faglig viden vil du i dit arbejde ofte have ledelsesansvar, da du fungerer som det naturlige tværfaglige bindeled, der kan få andre fagligheder (fx biologen, økonomen, planlæggeren og ingeniøren) til at arbejde sammen.

Der er et veletableret samarbejde mellem studerende og erhvervsliv, som giver dig gode muligheder for praktikophold eller projektsamarbejde undervejs i studiet. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Nyligt færdiguddannede kandidater har fx fået job i Det Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS), Klima- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Ørsted, Energinet.dk, Coloplast, Novo Nordisk, COWI, Niras, Rambøll, forskellige kontorer under Europa-Kommissionen og World Conservation Union. Desuden har en del færdiguddannede kandidater valgt at fortsætte med en forskningskarriere i Danmark eller udlandet.