Faglig profil og job - Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi – Københavns Universitet

Miljø- og naturressourceøkonomi > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Miljø- og naturressourceøkonomi er en samfundsvidenskabelig og samfundsrelevant uddannelse, hvor du beskæftiger dig med økonomi, miljø og naturressourcer på nationalt og globalt plan. Uddannelsens gennemgående tema er, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Miljø- og naturressourceøkonomer arbejder ved hjælp af økonomisk teori og metode fx med bæredygtig forvaltning af vores fossile energireserver og Danmarks engagement i internationale miljøaftaler. Du har fx indsigt i, hvordan Danmark bedst og billigst opfylder sine internationale aftaler om begrænsning af CO2-udslip.

Som miljø- og naturressourceøkonom er du blandt andet i stand til at:

  • vurdere problemstillinger inden for miljø- og naturressourcer og økonomi og foreslå løsninger baseret på teori om økonomiske, politiske, sociale og etiske sammenhænge – baseret på en solid forståelse af de naturvidenskabelige sammenhænge, som ofte er grundlæggende for hvilke løsningsmuligheder, der reelt kan implementeres og fungere i praksis.
  • udføre kvantitative og kvalitative analyser af problemstillinger inden for miljø- og naturressourcer.

Uddannelsen er engelsksproget og internationalt orienteret.

Jobmuligheder

Som miljø- og naturressourceøkonom har du gode karrieremuligheder. Du vil typisk arbejde med fokus på miljø- og naturressourceøkonomiske analyser, projektvurdering, styrings- og udviklingsopgaver. Det kan være både i private virksomheder, offentlige institutioner eller i ngo’er såvel nationalt som internationalt.

Der er et veletableret samarbejde mellem studerende og erhvervsliv, som giver dig gode muligheder for praktikophold eller projektsamarbejde. Det vil give dig en unik erfaring og et godt netværk.

Nyligt færdiguddannede kandidater har fx fået job i Det Økonomiske Råds sekretariat, Klima- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, DONG Energy, Energinet.dk, Coloplast, Novo Nordisk, COWI, Niras, Rambøll, forskellige kontorer under Europa-Kommissionen og World Conservation Union. Desuden har en del færdiguddannede kandidater valgt at fortsætte med en forskningskarriere.