Undervisning og opbygning

Uddannelsen er engelsksproget og internationalt orienteret. Den afrundes med et speciale, der giver dig titlen cand.scient.oecon. Undervisningen omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Opbygning

Det første år følger du et temakursus samt fem obligatoriske kurser:

 • Applied Econometrics, hvor du lærer at lave empiriske studier.
 • Natural Resource Economics, hvor du arbejder med optimal brug af begrænsede naturressourcer som fx olie overfor vedvarende naturressourcer som fx skov, der kan genplantes.
 • Economic Valuation Methods and Cost Benefit Analysis, hvor du lærer metoder til at værdisætte gevinster og omkostninger ved miljøtiltag.
 • Incentives and Regulation, hvor du arbejder med økonomisk regulering af miljøproblemer.
 • Applied Environmental and Natural Resource Economics, hvor du, med udgangspunkt i det du har lært på de foregående kurser, skal lave et praksisnært projekt, enten individuelt eller i en gruppe. Eksempler på emner fra tidligere projektopgaver er: Værdisætning af økosystemers funktioner, Internationale miljøaftaler set i relation til kontraktteori, Forureningsbekæmpelse med økologisk jordbrug samt Eksternaliteter fra vindmøller.

Temakursus

Temakurset ”Ecology and Ecosystems Science in relation to Environmental Economics” ligger i 1. og 2. blok på første år. Kurset er bygget op omkring forelæsninger, diskussioner i grupper, teoretiske og praktiske øvelser, ekskursioner, og projektarbejde med aflevering af skriftlige rapporter.

Du får en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse for økosystemer og deres nytteværdi for samfundet - det som i fagsproget kaldes økosystemydelser. I den forbindelse får du en forståelse af, hvordan vores anvendelse og forvaltning af naturressourcerne påvirker disse økosystemydelser.

Kurset fokuserer på økosystemstrukturer, -processer, og -funktioner, som er særligt relevante i forhold til de økonomiske teorier og metoder, der undervises i på de følgende kurser. Temakurset giver dig således den grundlæggende forståelsesmæssige ramme, du har brug for, når du skal løse de praktiske cases, vi bruger på de følgende kurser.

Valgfrie og begrænset valgfrie kurser 

De valgfrie og begrænset valgfrie kurser er din mulighed for at gøre din uddannelse personlig. Du kan for eksempel tage kurser inden for økonomi, jura og forvaltning, sundhedsøkonomi eller biologi.

Københavns Universitet og CBS i København har en aftale om udveksling af studerende, som gør det nemt at tage kurser på de andre universiteter. Nogle tager også kurser på Syddansk Universitet.

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du kan vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med et firma eller en organisation, eller du kan tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

I specialet arbejder du selvstændigt på et teoretisk eller empirisk projekt. Som du kan se af specialeemner fra de sidste år, spænder problemstillingerne fra dansk landbrug til tropisk regnskov:

 • Cost effectiveness analysis of the European Emissions Trading Scheme (EU-ETS).
 • Nitrogen contracts – an economic assessment of an environmental policy instrument.
 • Willingness among Danish consumers to pay for certified timber products.
 • Economic assessment of ecosystem services in a Tropical Rainforest.
 • Cost-benefit analysis of the implementation of the EU Water Framework Directive.
 • Assessing consumer acceptance of using insects as feed in food production.
 • Cost-benefit analysis of alternative renewable and non-renewable energy sources.
 • Using eyetracking technology to assess consumer preferences for environmentally friendly products.

Uddannelsesforløbet er afhængig af, om du vil skrive et speciale på 30 eller 45 ECTS, og om du begynder på uddannelsen i februar eller september. I skemaerne nedenfor kan du se de forskellige uddannelsesforløb:

Speciale 30 ECTS:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Ecology and Ecosystems Science in relation to Environmental Economics Incentives and Regulation Begrænset valgfrit kursus
Applied Econometrics Natural Resource Economics Economic Valuation Methods and Cost-Benefit Analysis Applied Enviromental and Natural Resource Economics
2. år  Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Speciale 
Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus

Speciale 45 ECTS:

 

Hvis du vælger at starte uddannelsen i februar, forløber uddannelsen således:

Speciale 30 ECTS, start i februar:

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Ecology and Ecosystems Science in relation to Environmental Economics
Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Applied Econometrics Natural Resource Economics
2. år  Incentives and Regulation Begrænset valgfrit kursus Speciale 
Economic Valuation Methods and Cost-Benefit Analysis Applied Enviromental and Natural Resource Economics

 

Speciale 45 ECTS, start i februar:

 

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

OBS: Listen er baseret på studieåret 2020/2021 og er derfor kun vejledende. Den endelige liste over begrænset valgfrie kurser i studieåret 2021/2022 er klar på siden her i foråret 2021.