Adgangskrav - Kandidat i miljøvidenskab – Københavns Universitet

Miljøvidenskab > Adgangskrav

Adgangskrav

Vil du søge ind på specialiseringen i Jord, vand og biodiversitet (EnvEuro), så læs mere om adgangskravene her.

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i miljøvidenskab.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav.

 • Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab fra et andet dansk eller nordisk universitet
 • Biologi-bioteknologi, biologi, kemi, farmaci eller molekylær biomedicin fra Københavns Universitet.
 • Biologi, kemi, bioteknologi (diplomingeniør) eller medicinalkemi fra Aarhus Universitet.
 • Biologi, kemi, farmaci, ingeniøruddannelse (kemi og bioteknologi) eller biokemi og molekylærbiologi fra Syddansk Universitet.
 • Teknisk Videnskab med specialisering i Miljøteknologi (civilingeniør) fra DTU.
 • Kemiingeniør og bioteknologi eller bæredygtig bioteknologi fra Aalborg Universitet.
 • Naturvidenskab eller International Bachelor in Natural Sciences fra Roskilde Universitet.
 • Vand, bioressourcer og miljømanagement, bioteknologi eller kemi og teknologi fra DTU.

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold.

Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer, miljøvidenskab, geografi & geoinformatik eller lignende fra Københavns Universitet eller et andet dansk, nordisk eller internationalt universitet kan optages hvis deres uddannelse indeholder tre ud af fire af følgende områder:

 • biologi eller økologi, 7,5 ECTS-point
 • naturressourcer, 7,5 ECTS-point
 • miljøkemi, 7,5 ECTS-point
 • kemi, 7,5 ECTS-point

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Adgangsgivende uddannelse og andre kurser/projekter

Når vi vurderer om du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen, må vi kun lægge vægt på din adgangsgivende bacheloruddannelse. Du kan derfor ikke tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse, for at opfylde de specifikke adgangskrav.   Har du bestået kurser/projekter før du blev/bliver færdig med den adgangsgivende bacheloruddannelse, kan de indgå i vurderingen, selvom de ikke er en del af denne bacheloruddannelse.

 • Det gælder kurser/projekter, du har taget som enkeltfag og kurser/projekter, du har taget som en del af en anden uddannelse.
 • Højest 30 ECTS-point af disse kurser/projekter kan indgå.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Hvis du har en bacheloruddannelse fra et dansk universitet, opfylder du sprogkravet. Læs mere om sprogkravet her.