ChemTox-specialisering – Københavns Universitet

Miljøvidenskab > Specialiseringer > ChemTox-specialisering

Specialisering i Kemi, toksikologi og sundhed (ChemTox)

ChemTox-specialiseringen er sammensat af fagområderne:

  • Atmosfærisk, terretrisk og akvatisk miljøkemi
  • Økotoksikologi
  • Human toksikologi
  • Epidemiologi
  • Risikovurdering

Fagområderne i sammenhæng giver dig den viden, der er nødvendig for at koble stoffers tilstedeværelse i miljøet til de mulige miljø- og sundhedsskadelige effekter.

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Vi har lavet tre forskellige studieforløb, der kan give dig en særlig profil inden for miljøvidenskab, men du kan selvfølgelig også lave dit helt eget personlige forløb.

Specialiseringens opbygning

Hvis du selv sammensætter dit studieforløb, kan ChemTox-specialiseringen være opbygget på flere forskellige måder, afhængig af hvor stort et speciale du laver, om du skriver specialet på fuld tid eller på deltid, samt om du har studiestart i september eller i februar:

Studiestart i september, speciale 30 ECTS

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Toxicology and Ecotoxicology Air Pollution and Health Environmental Epidemiology Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals
Soil and Water Pollution, Concepts and Theory Soil and Water Pollution, Experimental Assessment
2. år Speciale

Studiestart i september, speciale 45 ECTS på fuld tid

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Toxicology and Ecotoxicology Air Pollution and Health Environmental Epidemiology Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals
Soil and Water Pollution, Concepts and Theory Soil and Water Pollution, Experimental Assessment
2. år Speciale

Studiestart i september, speciale 45 ECTS på deltid

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Toxicology and Ecotoxicology Air Pollution and Health Environmental Epidemiology Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals
Soil and Water Pollution, Concepts and Theory Soil and Water Pollution, Experimental Assessment
2. år Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Studiestart i februar, speciale 30 ECTS på fuld tid

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Environmental Epidemiology Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals Toxicology and Ecotoxicology Air Pollution and Health
Soil and Water Pollution, Concepts and Theory Soil and Water Pollution, Experimental Assessment
2. år Speciale

Studiestart i februar, speciale 45 ECTS på fuld tid

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Environmental Epidemiology Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals Toxicology and Ecotoxicology Air Pollution and Health
Soil and Water Pollution, Concepts and Theory Soil and Water Pollution, Experimental Assessment
2. år Speciale

Studiestart i februar, speciale 45 ECTS på deltid

Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2
1. år Environmental Epidemiology Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals Toxicology and Ecotoxicology Air Pollution and Health
Soil and Water Pollution, Concepts and Theory Soil and Water Pollution, Experimental Assessment
2. år Speciale
Speciale

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.