EnvEuro-specialisering – Københavns Universitet

Miljøvidenskab > Specialiseringer > EnvEuro-specialisering

Specialisering i Jord, vand og biodiversitet (EnvEuro)

På EnvEuro-specialiseringen skal du læse ét år her på Københavns Universitet og ét år på et af de tre europæiske partner-universiteter. Du bestemmer selv, om du vil starte med at læse det første år af specialiseringen her eller i udlandet.

Specialiseringen fokuserer på menneskets brug og påvirkning af naturressourcer. Du kommer i særlig grad til at beskæftige dig med vandressourcer, fordi mængden og kvaliteten af vand kan sige noget generelt om graden af forurening og mængden af udledninger fra landbrug, industri og husholdninger i et givent område.

I andet og tredje semester specialiserer du dig i et bestemt fagområde ud af seks mulige, som du vælger imellem:

  • Water Resources
  • Environmental Impacts
  • Soil Resources and Land Use
  • Ecosystems and Biodiversity
  • Environmental Management
  • Climate Change

Du kan kombinere to fagområder, så du i andet semester specialiserer dig i en retning og i tredje semester specialiserer dig i en anden retning. Dit valg af fagområde bestemmer hvilke universiteter, du kommer til at læse på.

Læs mere om studiestrukturen og profilerne under EnvEuro på specialiseringens internationale side