Undervisning og opbygning - Kandidat i miljøvidenskab – Københavns Universitet

Miljøvidenskab > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisningen på miljøvidenskab omfatter forelæsninger, seminarer, praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde. Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Når du starter på kandidatuddannelsen i miljøvidenskab, vælger du mellem to forskellige specialiseringer. Klik på specialiseringen herunder for at læse mere om dens faglige indhold, kursusudbud og opbygning:

Virksomhedsprojekt og udlandsophold

Du har mulighed for at bruge noget din valgfrihed på studiet på at lave et virksomhedsprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Du kan også vælge at tage på udlandsophold som en del af uddannelsen.

Speciale

På ChemTox-specialiseringen har det afsluttende speciale et omfang på enten 30 eller 45 ECTS. Du kan vælge, om du vil skrive specialet på fuld tid eller på deltid, mens du følger andre kurser. Specialet på EnvEuro-specialiseringen har et omfang på 30 ECTS og er placeret på uddannelsens sidste semester.

Du kan fx arbejde med specialeemner som:

  • Hormonforstyrrende stoffer.
  • Luftforureningens virkning på helbredet.
  • Nedbrydning af olie og pesticider i jord.
  • Tungmetallers giftighed over for mennesker og organismer i jorden.
  • Risikovurdering af skadelige stoffer.
  • Du kan også undersøge, hvad det betyder, når flere stoffer er til stede samtidigt, den såkaldte cocktail-effekt.

Se også disse eksempler på specialeemner, som giver et indtryk af bredden i uddannelsen.