Adgangskrav – Københavns Universitet

Adgangskrav

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav.
NB. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
  • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet

Læs om ansøgningsproceduren

Ansøgere med anden bachelor

Opfylder din bacheloruddannelse ikke automatisk adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen. Du skal bl.a. vedlægge en redegørelse for opfyldelse af adgangskravet.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk eller udenlandsk universitet har adgang til kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling under forudsætning af, at de kan dokumentere mindst 30 ECTS studier i kunstværker og kulturelle fænomener fra perioden efter 1850 set i et historisk, tværæstetisk og tværnationalt perspektiv samt mindst 15 ECTS studier i kulturteoretiske problemstillinger af oversigtsgivende karakter.

Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Modul 1, Modul 2 og Modul 3 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet (jf. tilvalgsstudieordningen for litteraturvidenskab, 2014-ordningen). 

Læs om ansøgningsproceduren

Sprogkrav

Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen have bestået 'Studieprøven i dansk' eller kunne dokumentere dansk på et tilsvarende niveau. Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og af Studieskolen i København. Nordiske ansøgere skal ikke dokumentere danskkundskaber.