Ansøgning og optagelse – Københavns Universitet

Moderne kultur og kulturformidling > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse eller er i gang med sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig i menuen nedenfor, og læs mere om, hvordan du søger om optagelse.

Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

Adgangskravene til uddannelsen er defineret i studieordningen.

Hvis du har en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du alle adgangskrav. Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. 

  • Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet
  • Musikvidenskab fra Københavns Universitet
  • Kunsthistorie fra Københavns Universitet
  • Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet

Læs mere om hvordan du søger ind, når du opfylder adgangskravene.

Anden dansk uddannelse

Har du en dansk bacheloruddannelse, der ikke automatisk opfylder adgangskravene, kan du stadig søge om optagelse. Du skal vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et dansk universitet har adgang til kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling under forudsætning af, at de kan dokumentere mindst 30 ECTS studier i kunstværker og kulturelle fænomener fra perioden efter 1850 set i et historisk, tværæstetisk og tværnationalt perspektiv samt mindst 15 ECTS studier i kulturteoretiske problemstillinger af oversigtsgivende karakter.

Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Modul 1, Modul 2 og Modul 3 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet (jf. tilvalgsstudieordningen for litteraturvidenskab, 2014-ordningen).

Læs mere om, hvordan du søger ind med en anden dansk bachelor.

Udenlandsk uddannelse

Har du en udenlandsk bacheloruddannelse, skal du vedlægge ekstra bilag til din ansøgning, så Det Humanistiske Fakultet kan vurdere om den bacheloruddannelse, du har, kvalificerer dig til optag på uddannelsen.

Ansøgere med en anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra et udenlandsk universitet har adgang til kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling under forudsætning af, at de kan dokumentere mindst 30 ECTS studier i kunstværker og kulturelle fænomener fra perioden efter 1850 set i et historisk, tværæstetisk og tværnationalt perspektiv samt mindst 15 ECTS studier i kulturteoretiske problemstillinger af oversigtsgivende karakter.

Disse krav kan eksempelvis opfyldes ved at aflægge eksamen i Modul 1, Modul 2 og Modul 3 på bachelortilvalg i litteraturvidenskab på Københavns Universitet (jf. tilvalgsstudieordningen for litteraturvidenskab, 2014-ordningen).

Læs mere om, hvordan du søger ind med en udenlandsk bachelor.

Tidligere optaget på en kandidatuddannelse

Har du tidligere været indskrevet på en kandidatuddannelse, kan der gælde særlige regler. 

Læs mere om, hvordan du søger ind.

Prioritering af ansøgere

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, vil pladserne blive fordelt ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens relevante uddannelsesaktiviteter og eventuelt andre relevante erfaringer beskrevet i et CV samt ud fra ansøgerens motiverede ansøgning. Ansøgere med bacheloruddannelser, der automatisk opfylder adgangskravene, har forrang. 

Studieplanlægning

Når du søger ind på en kandidatuddannelse, er det en god idé hurtigt at komme i gang med at planlægge dit uddannelsesforløb, så du ikke misser en deadline. Find gode råd til studieplanlægning her.

Uddannelsesgebyr for udenlandske statsborgere

Ansøgere med statsborgerskab fra lande uden for EU, EØS og Schweiz skal betale for kandidatuddannelsen. Læs mere om uddannelsesgebyr.

Ansøgningsgebyr

Statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz skal betale et ansøgningsgebyr på 750 kr. Læs mere om ansøgningsgebyr, undtagelser og betingelser (engelsk).