Faglig profil og job - Kandidat i moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Moderne kultur og kulturformidling > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Moderne kultur og kulturformidling handler om, hvordan moderniseringsprocesser inden for hverdagskultur, kunst og politik bliver erfaret og bearbejdet som individuelle indtryk og kollektive udvekslinger.  Centrale kilder til disse emner er storbyeksistensen, medierne og samspillet mellem kunstarterne. 

Uddannelsen fokuserer på kulturmønstre, herunder kunstens placering i disse. De vestlige kulturer er omdrejningspunkt, men samspillet mellem vestlige og andre kulturer vægtes højt, fx i forbindelse med undersøgelse af internettets som formidler af nye kunstneriske former eller politiske strategier på tværs af grænser og kulturer.

De studerende får desuden et dybdegående indblik i samspillet mellem de forskellige kunstarter, fx mellem lyrikken og performancescenen, installationskunst og lydkunst samt spørgsmål vedrørende kunstens og kulturens rolle som bærer af kollektiv erindring og i de offentlige rum, herunder museer og andre kulturinstitutioner. På den måde giver uddannelsen viden om brede kulturelle sammenhænge og færdigheder i at anlysere kunstværker og andre kulturelle fænomener i en kontekst, der kan være historisk, politisk, institutionel, hverdagskulturel eller æstetisk. 

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen opdyrker tre slags grundkompetencer: historiske, teoretiske og kulturpolitiske. Færdige kandidater kan overskue og analysere et stort materiale og store problemfelter, formidle komplicerede problemstillinger samt kortlægge et kulturpolitisk felt. Kandidater i moderne kultur og kulturanalyse med profil i urban kultur specialiserer sig desuden i den humanistiske forståelse af moderne storbyer som ramme om kunstneriske og kulturelle udtryk i moderne tid. 

Kandidater i moderne kultur og kulturformidling finder job i offentlige og private dele af det danske og internationale kulturliv som konsulenter og kuratorer, forskere og formidlere, adminstratorer og iværksættere m.m. Med deres tværgående kendskab til kulturvidenskab og moderne kultur er de forberedt til at udvikle både jobfunktioner og erhvervsområder. 

Figurerne til højre viser sektor, brancher og jobfunktioner for færdige kandidater i moderne kultur og kulturformidling, der deltog i kandidatundersøgelsen i 2013 på Det Humanistiske Fakultet på KU.

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.